Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ny skolebehovsplan for Øvre Eiker klar

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:21.03.2018 15:13

WSP prosjektledelse AS har på oppdrag fra rådmannen i Øvre Eiker kommune, utarbeidet en ny skolebehovsplan for perioden fram til 2035. Blant løsningene de ser på, er større og færre skoler i Øvre Eiker, med et investeringsbehov på 785 millioner kroner i perioden 2019-2028. Planen ble lagt fram som en B-sak i Partsammensatt utvalg og i Formannskapet onsdag 21. mars.

​WSP har sett på mulighetene i eksisterende skolebygg, hver for seg, omdisponering av lokaler og behov for utvidelse av skolene, sett på bakgrunn av prognosene for elevtall i årene som kommer. Skolene med kapasitetsutfordringer i nær framtid, er barne- og ungdomsskolene i Hokksund og Vestfossen.


Rapporten ser blant annet på løsninger med større og færre skoler i Øvre Eiker. Forskning viser at store skoler er mer lønnsomme, man har større grad av flerbruk av arealer og større muligheter for samarbeid Illustrasjon skolebarn. Foto: Torbjørn Tandbergpå stillinger. Større skoler er mer attraktive arbeidsplasser, kan vise til bedre resultater, og forskningen viser også at elevene skårer bedre på selvkontroll, selvhevdelse, motivasjon og arbeidsinnsats på store skoler.


-Et godt utgangspunkt

Rådmann Trude Andresen er glad for at rapporten nå er klar.
- Det er store spørsmål vi står overfor når det gjelder skolesituasjonen i Øvre Eiker. Derfor er jeg glad for at vi nå har rapporten på bordet. Den vil være et utgangspunkt for og starten på en lengre prosess hvor skolesaken skal diskuteres, både i administrasjonen og politisk. Det er viktig å understreke at vi er langt unna å konkludere her, og rapporten må bare sees som et utgangspunkt for videre prosess, sier hun.


Store investeringsbehov

Rådmannen mener at den nye skolebehovsrapporten peker på mange ting som var kjent fra før.
- Vi har lenge vært klar over at vi har store investeringsbehov knyttet til våre skoler, og vi har skoler som allerede er for små og blir for små i løpet av noen år. Det største og mest presserende behovet er på Hokksund barneskole. Det rapporten utfordrer oss på, når det gjelder alle skolene våre, er arealbruk – vi kan sambruke arealer på skolene bedre enn vi gjør i dag, særlig gjelder dette mellom SFO og småskoletrinnet, sier Andresen. Hun sier videre at det i rapporten legges fram spennende forslag til hvordan kommunen kan utnytte lokalene sine på en bedre måte, gjennom endret undervisningsform, møblering, mer trinnundervisning og små grupper som vil utnytte rommene bedre.


Dette er forslagene i rapporten:

- Det bygges ny barneskole i Hokksund med plass til fremtidig elevtallsvekst og barneskoleelevene fra Skotselv.
- Skotselv skole avvikles, barneskoleelevene overføres til ny barneskole i Hokksund mens ungdomsskoleelevene overføres til Hokksund ungdomsskole.
- Én stor felles ungdomsskole bygges når Vestfossen ungdomsskole er utgått på levetid. Det må holdes av omtrent 10 dekar tomt nord for Hokksund ungdomsskole til dette. Vestfossen ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Skotselv avvikles.
- Vestfossen barneskole, med plass til elevene fra Darbu (som avvikles) bygges ny på eksisterende tomt når den går ut på levetid.
- Røren fortsetter som tidligere til den må fornyes og bygges da ny.
- Ormåsen fortsetter som tidligere.


Konsekvenser for tomtebehov:

- Det må avsettes ca. 10 dekar tomt for utvidelse av ungdomsskolen i Hokksund
- Tilsvarende kan 10 dekar tomt ved Vestfossen skoler realiseres for andre formål
- Darbu og Skotselv skoletomter kan realiseres
Oppdraget til WSP inkluderte også å kartlegge fremtidig barnehagebehov, og rapporten konkluderer med at kommunen har behov for to nye barnehager, anslagsvis i 2020 og i 2025. Disse bør antagelig lokaliseres til Hokksund og Vestfossen


Foreslått tidsplan:

WSPs anbefalte tidsplan for skoletiltak i rapporten er som følger:
2023: Hokksund barneskole fornyes med ny skole. Ny kapasitet: 784 elever
2028: Ny barne- og ungdomsskole erstatter dagens skoler i Vestfossen. Ny kapasitet: 780 elever
2028: Ny barne- og ungdomsskole erstatter dagens skole i Skotselv. Ny kapasitet: 300 elever
2031: Ny skole erstatter dagens skole i Darbu. Ny kapasitet: 168 elever
2038: Ny skole erstatter dagens Røren skole. Ny kapasitet: 392 elever

 

Les hele rapporten her

Opprettet: 21.03.2018 14:50