Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

- Har kontroll på smittesituasjonen

Grøner, Cathrine Endret:26.11.2020 12:07
Bilde av kommuneoverlege i Øvre Eiker, Anne Aune (foto: Sunniva Riste-Bjørkli)

​Kommuneoverlege i Øvre Eiker, Anne Aune

​Koronasmitten er inne i en "andre bølge" i Norge. I Øvre Eiker kommune har det blitt bekreftet over 100 nye tilfeller av koronavirus bare i høst. I denne artikkelen svarer kommuneoverlege Anne Aune på spørsmål som mange lurer på i disse dager.

Hvordan vurderer du smittesituasjonen i Øvre Eiker nå?

Øvre Eiker har hatt en økning i smitte de siste ukene, som mange av de andre kommunene som ligger rundt oss. Smittetallet varierer noe fra dag til dag, men det har vært en gradvis økning fra uke til uke.  Vi har ennå ikke sett tydelige tegn på at kurven flater helt ut. I skrivende stund ligger kommunen på landsgjennomsnittet for antall smittede per innbygger.  Jeg vurderer fortsatt at vi har kontroll på smittespredningen.  Vi klarer nesten alltid å finne smitteveien til nye tilfeller. Det vil si at den som er smittet, har vært kjent nærkontakt med en som allerede har påvist korona. Dette tyder på at det ikke er utbredt smitte i kommunen.  I tillegg har de smittede som regel ganske få nærkontakter per person, som betyr at det er færre som potensielt kan ha blitt smittet av dem igjen.  Innbyggerne våre er flinke til å teste seg, siste uke testet vi ca. 3,8 % av befolkningen.  Dette er også en pekepinn på at vi finner en stor andel av dem som har koronainfeksjon, og at eventuelle mørketall eller «skjult smitte» antakelig er begrenset.

Midt i november ble det innført strengere regler lokalt i Øvre Eiker. Hvor lang tid tar det før vi ser om tiltakene faktisk virker? Og hva blir gjort dersom det ser ut til at tiltakene ikke har ønsket effekt?

Vi regner med at det tar minst 14 dager før vi begynner å se effekten av nye tiltak. Samtidig med at de lokale reglene kom, ble det også innført strengere regler og anbefalinger på nasjonalt nivå. En av de viktigste anbefalingene som kom nasjonalt, var at vi skulle begrense hvor mange hver og en av oss er sammen med.  De lokale tiltakene hadde også som et hovedmål å begrense antall sosiale kontakter. Vi begynner kanskje allerede nå å se effekten av dette ved at den som er smittet, har færre nærkontakter enn tidligere.  Færre nærkontakter gir mindre smittespredning.

I tida fremover vil vi følge nøye med på om smittekurven flater ut eller ikke. Hvis tiltakene ikke har ønsket effekt, må det vurderes å innføre enda strengere regler. Dette er det opp til politikerne i kommunen å bestemme.  Strengere tiltak må veies opp mot andre, negative effekter av tiltaket. Den lokale forskriften i Øvre Eiker er mindre omfattende enn både i Oslo og i Drammen, og det skyldes at smittesituasjonen er en annen her. Det er færre som er smittet hos oss, og vi har større grad av kontroll på situasjonen.

I Oslo og Drammen er ungdomsskolene på rødt nivå. Hvorfor er de på gult nivå i Øvre Eiker?

Per nå er det få barn/elever som er smittet i Øvre Eiker. Oslo og Drammen har et betydelig høyere smittenivå enn oss. Vurderingene om vi skal gå fra gult til rødt nivå i ungdomsskolene pågår løpende, men foreløpig er det ikke er nødvendig ut fra smitteomfanget. Når vi får tilfeller med smitte i skolene følger vi situasjonen nøye, med kartlegging av nærkontakter og massetesting av klasser og ansatte hvis det er nødvendig for å få oversikt over situasjonen.  På gult nivå vil det likevel være mange som går i karantene, og det handler om å være føre var, og for å hindre smitten å spre se videre.

Rødt nivå skal ikke benyttes som smitteforebyggende tiltak, til det er det for inngripende overfor tilbudet til barn og unge. Dersom vi velger å høyne fra gult til rødt nivå, vil hverdagen for barn og voksne kreve mindre kohorter, men fremdeles fysisk skole. Hjemmeskolen har vi ikke mulighet til å sette inn som forebyggende tiltak for å hindre smitte. Myndighetene har bestemt at barn og unge skal få sine tilbud gjennom pandemien. Erfaringen fra nedstengingen i vår viser at dette var uheldig for mange barn og unge. Et ekspertutvalg i Utdanningsdirektoratet har nylig sett på hvilke konsekvenser et fysisk stengt skole- og barnehagetilbud har for barn, den kan du lese her.

Utover det som er innført av tiltak til nå, hvordan jobber kommunen med å redusere smitten?

Beredskapsarbeidet i kommunen, som blant annet består i å overvåke, begrense og håndtere smitte, har vært en kontinuerlig og stor oppgave gjennom hele pandemien. Arbeidet med å forebygge og redusere smitten foregår sju dager i uka, og noen ganger nesten døgnet rundt. Det involverer svært mange forskjellige ansatte i alle kommunens seksjoner og avdelinger. Vi har blant annet flere team med gode smittesporere og testere, som jobber med å finne dem som skal i isolasjon og karantene for å ikke smitte andre. Ansatte i helse- og omsorg jobber hver dag med å forebygge at smitte skal ramme beboere og pasienter i hjemmesykepleien og på institusjon, som er gruppene vi har med størst risiko for alvorlig sykdom.  Vi har vært både dyktige, og heldige, som til nå har klart å holde smitte borte fra sykehjem og omsorgsboliger.  Ansatte i skoler og barnehager ivaretar mange ulike smitteverntiltak, samtidig som de skal gi barn og elver en mest mulig normal hverdag med lek og læring.  Renholdere sørger for forsterket renhold og smittevask. Kommunikasjonsavdelingen sørger for nødvendig og god informasjon ut til presse og innbyggere, og svarer på spørsmål sammen med Servicesenteret. Vi er tre kommuneoverleger i Samfunnshelse som samarbeider om overvåking av pandemien, og gir medisinske råd og vurderinger i store og små spørsmål.  Kriseledelsen og kommunalsjefene følger situasjonen fortløpende, og foretar daglig vurderinger og beslutninger for å håndtere pandemien på best mulig måte. Dette er bare eksempler, men innbyggerne kan være trygge for at kommunen står på tilnærmet døgnet rundt for å forsøke å bekjempe smitten.

Hva kan innbyggerne selv bidra med?

Det er de samme rådene som alle nå har hørt gjentatt til det kjedsommelige, men som fortsatt er minst like viktig: Hold avstand, vask hender – og hold deg hjemme og test deg hvis du blir syk.  Følg både de de nasjonale og de lokale reglene og anbefalingene, og hold deg oppdatert på endringer. Sammen kan vi da klare å holde pandemien i sjakk, og fortsatt ha kontroll på smitten.

Mer informasjon om koronavirus

Les om hvor mange som er smittet, smitteverntiltak, testing og symptomer med mer på samlesiden for koronavirus. Klikk her for å lese mer.


Opprettet: 26.11.2020 11:54