Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Slik vil vi lykkes med tidlig innsats blant barn og unge

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:29.10.2020 12:20

​Barn og unge er framtiden til Øvre Eiker. For å sørge for at alle barn får en god og trygg oppvekst og den hjelpen de trenger, er kommunen i gang med et arbeid med fokus på å fange opp behov og sette inn hjelpen så tidlig som mulig til dem som trenger det. 

Øvre Eiker kommune er i gang med en stor satsing på tidlig innsats mot barn, unge og familier. Kommunestyret vedtok i 2018 strategidokumentet «Ett lag for god oppvekst». Kommunedirektøren har under denne satsingen, startet prosjektet «Helhetlig innsats for barn, unge og familien» for å se på hvordan tjenestene, sammen med familien, kan jobbe for å finne gode løsninger for de som trenger noe mer enn ordinære tjenester. Vi har stilt kommunalsjef for oppvekst, Else Berit Kyte, noen spørsmål om satsingen. 

Hva handler satsingen «helhetlig innsats» egentlig om?

- Helhetlig innsats handler om bedre og raskere hjelp til familier med barn og unge som har behov for mer enn de ordinære tjenestene på helsestasjon, i barnehage og på skole. Fra nyttår skal vi ha på plass en telefon som er åpen hver dag, der familien og andre kan ringe for å få veiledning og informasjon om hvordan de kan få hjelp. Grunnen til at det heter «helhetlig», er at det er snakk om en ny arbeidsmodell som skal sikre bedre samarbeid mellom fagfolk, på tvers av tjenester. Vi skal lytte til barnas og foreldrenes behov og sammen med dem, finne løsninger som kan fungere for familien.

Hvorfor er dette arbeidet så viktig?Kommunalsjef for Oppvekst, Else Berit Kyte

- Det er først og fremst viktig for barn og unge at de skal få riktig hjelp til riktig tid. Og at vi som tjenester, kommer tidlig inn for å unngå at problemene vokser eller utvikler seg i negativ retning. Kommer vi for sent inn, er det uheldig først og fremst for barnet, men også for familien og for samfunnet.  Vi ser et resultat av at vi ikke har klart å fange opp utfordringer tidlig nok ved at antall barn som Øvre Eiker har omsorgen for, er høy. Noen barn vil ikke kunne vokse opp hos sine biologiske foreldre, men det skal være unntaksvis. Dette jobber barneverntjenesten mye med hos oss. En annen gruppe som treng ekstra hjelp, og som vi ser at sliter med å finne ut hvor de kan få hjelp, er familier med barn med nedsatt funksjonsevne  som har store omsorgsoppgaver.

Foreldre er ansvarlig for sine barn til de er 18 år. Barnekonvensjonen sier mye om rettigheter til barn og unge, og disse er foreldre forpliktet til å følge. Samfunnet skal støtte opp om foreldrenes oppdrageransvar. Kommunen har mange tjenester som bidrar her, men lokalmiljøene og gode naboer er også viktige for å skape en trygg og god oppvekst for alle barn.

Hvordan skal vi jobbe annerledes mot barn og unge nå eller før?

- Den største forskjellen vil kanskje være at innbyggeren og barnet (over en viss alder) er aktivt med i vurderinger av hva som skal skje, og hva slags hjelp de trenger. Ansatte fra de ulike tjenestene skal sitte sammen for å finne løsninger, ikke bare vurdere ett og ett problem av gangen som det kanskje har vært en kultur for tidligere.

Hvordan skal vi klare å fange opp barn som sliter på et tidligere tidspunkt?

- Det handler først og fremst om å få til en kulturendring for å dele vår bekymring med de det gjelder, på et tidlig tidspunkt. Familier skal vite hvor de kan henvende seg når de har behov for det. Vi skal ha felles opplæringsdager for alle våre ansatte som jobber med barn og unge. Leder for barnevernet, familiesenteret og jeg møter alle personalgrupper for å snakke om hva vi gjør av forebyggende tiltak, og hva vi skal gjøre fremover for å fange opp barn tidlig.

Vil barn og unge i Øvre Eiker merke satsingen vår? Hvordan?

- Dersom vi jobber godt, vil dette bli en ny standard. Foreldre med barn med omfattende fysisk og psykisk utviklingshemming er kanskje den gruppen som vil se størst endring. Det er mange familier til barn med utviklingshemming som beskriver en hverdag der de må kjempe for å få de tjenester de trenger. Sånn skal det ikke være. Det betyr ikke at kommunen kan gi alt som er ønsket, men familien skal få innsyn i sine rettigheter, og så prioriterer vi tiltak sammen ut fra behovet.

Har vi noen måte å måle effektene av den innsatsen vi nå er i gang med?

- Effekten bør være fornøyde innbyggere og trygge barn som vi gir riktig hjelp når behovet er der.
Opprettet: 29.10.2020 11:33