Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koronavaksine: Vaksinering på Hokksund ungdomsskole 1. og 2. oktober

Grøner, Cathrine Endret:16.09.2022 17:02

​Vi tilbyr vaksinasjon med oppfriskningsdose 2 (dose 4) til utvalgte grupper på Hokksund ungdomsskole 1. og 2. oktober 2022.

Folkehelseinstituttet har bestemt at flere grupper skal tilbys oppfriskningsdose 2 (dose 4) med koronavaksine. Kommunen tilbyr vaksinasjon til disse gruppene første helga i oktober. Se informasjon under for hvem vi tilbyr oppfriskningsdose 2 (dose 4), eller klikk her for å gå til bestilling

Passer datoene dårlig? Det kommer flere sjanser senere; følg med på nyhetssiden eller samlesiden for vaksine.

Sted og tid

 • Lørdag 1. oktober fra kl. 10
 • Søndag 2. oktober fra kl. 11

Grupper som tilbys andre oppfriskningsdose (dose 4) disse dagene

 • 65 +
 • 18 – 64 år med alvorlig underliggende sykdommer (se liste under)
 • unge 12 – 17 år med alvorlig underliggende sykdommer (se liste under)
 • gravide i 2. og 3. trimester
Liste over tilstander som oppfyller kravet til oppfriskningsdose 2 (dose 4) for 18-64 år:
Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt
 • immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt, kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
 • ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom - se egen liste over tilstander i egen boks (vaksinasjon av barn) litt lenger ned på denne siden.
 • (gravide i 2. og 3. trimester)
Liste over tilstander som oppfyller kravet til oppfriskningsdose 2 (dose 4) for 12-17 år:
 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
Opprettet: 16.09.2022 16:30