Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av regulering for del av Vestfossen sentrum

Sakshaug, Marit Tveit Endret:26.06.2019 13:04

Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsler Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med regulering for del av Vestfossen sentrum.

Kommuneplanens status
Området som foreslås regulert er i kommuneplanen avsatt til forskjellige formål: Sentrumsformål, Boligformål – nåværende og fremtidig, Offentlig-/Privat tjenesteyting, Jernbane, Parkering, Allmennyttig, Friområde – nåværende og fremtidig, og LNF sone 1. Nåværende fordeling av formål fremgår av vedlagte kart.

Hensikten med planarbeidet
Planarbeidet skal tilrettelegge for utvikling av Vestfossen sentrum i tråd med overordnede planer.

Spørsmål kan stilles til Planavdelingen ved:
Bernt-Egil Tafjord, tlf 32251305, e-post: Bernt-Egil.Tafjord@ovre-eiker.kommune.no
Øivind Hugsted, tlf 93455360, e-post: Oivind.Hugsted@ovre-eiker.kommune.no

Eventuelle synspunkter, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for oppstarten av planarbeidet skal sendes skriftlig til Øvre Eiker kommune.

Merknader sendes innen 16. september 2019 til post@ovre-eiker.kommune.no eller til Øvre Eiker kommune, Rådhuset, pb 76, 3301 Hokksund.

Saksens dokumenter:
Kart - planavgrensing med nåværende situasjon i kommuneplanen

Opprettet: 26.06.2019 12:09