Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunestyret har vedtatt bygging av ny demning i Hoensvannsløken

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:22.06.2018 13:01

Situasjonen rundt demningene og vannstanden i Hoensvannet har vært oppe til politisk behandling i flere runder. Nå har kommunestyret valgt en løsning for istandsetting av demningen.

Lav vannstand i HoensvannetPå grunn av skader og lekkasjer i hoveddemningen i Hoensvannsløken, har situasjonen de to siste årene vært et endret landskapsbilde med lav vannstand (i tre atskilte vann), økt gjengroing og også en redusert bruk av det flotte og mye brukte området. Øvre Eiker kommune har jobbet for å finne en løsning, i samarbeid med Øvre Eiker Energi AS, og det er sett på ulike alternativer. Representanter fra Hytteeierforening, Skogeierlaget, Vestsiden utmarkslag, Vestsiden jeger og fiskerforening, Hoensvannsveien og Røren Grendeutvalg har også jobbet i en egen arbeidsgruppe. Det har vært stort engasjement fra mange miljøer.

Går for helt ny demning

De to gjenstående alternativene som kommunestyret den 20. juni skulle ta stilling til, var
1. påstøp på eksisterende demning, kostnadsanslag ca. 5 mill. kr.
2. bygging av ny demning nedstrøms eksisterende demning, kostnadsanslag ca. 8 mill. kr.
Kommunestyret gikk for alternativ 2, å bygge en ny demning. De viktigste argumentene for valget av denne løsningen er blant annet at bygging av ny demning har langt større forutsigbarhet med kostander og framdrift enn alternativet. Den formelle saksbehandlingen ved bygging av en ny demning er langt enklere enn alternativet, og rehabilitering av eksisterende demning med påstøp ville krevd at vannet ble tappet ned i anleggsperioden. Dette unngår man ved bygging av ny demning.

Håper på bygging i 2019

Etter kommunestyrets vedtak den 20. juni, skal det gjøres detaljplanlegging av bygging av ny demning i Hoensvannsløken. Målet er å gjennomføre bygging av anlegget i 2019.
Kommunestyret støttet med sitt vedtak rådmannens anbefaling hvor hun mente at bygging av ny demning vil gi en langsiktig sikkerhet, mindre framtidige kostnader og en raskere gjennomføring enn et påstøp på eksisterende demning. Dette vil være en stor fordel for miljøet og for den allsidige bruken av området.

Øvre Eiker kommune vil fortsette samarbeidet med Øvre Eiker Energi i prosjektet.

Les den politiske saken om ny demning i Hoensvannsløken.

Opprettet: 22.06.2018 12:55