Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vedtok midlertidig løsning for Hokksund barneskole

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:04.04.2019 18:08

​Det haster med å få på plass en midlertidig løsning på Hokksund barneskole. Onsdag vedtok flertallet i kommunestyret at administrasjonen skal vurdere å leie mer lokaler av idrettslaget ved Falkbanen, og om det er mulig å søke om dispensasjon for å bruke eksisterende brakker fram til ny skole står ferdig.

Kapasiteten på Hokksund barneskole er sprengt, og kommunen har jobbet intenst med å finne en midlertidig løsning som skal være på plass til skolestart høsten 2019.

Elevtallet stiger

Situasjonen er at Hokksund barneskole har for lite areal for sine elever og ansatte. Skolen har i dag 500 elever. Fra høsten er antall elever ventet å øke til ca. 520, og i løpet av en femårsperiode til 550 elever og to klasser mer enn i dag. Skolen har i tillegg delvis lite egnede lokaler. Et brukt modulbygg ble midlertidig satt opp i 2008 og godkjent for tre år. Dette bygget utgjør en del av skolens lokaler som ikke er godt egnet. Situasjonen er også utfordrende for Skolefritidsordningen (SFO) som i dag holder til i to lokaler, i modulbygget og i leide lokaler hos Hokksund IL. Dette krever derfor tiltak før nytt skoleår.

Vil leie mer lokalerHokksund barneskole trenger mer plass til elever og lærere.

Saken har vært oppe til behandling i flere runder, og onsdag 3. april skulle kommunestyret fatte et vedtak. Det ble en lang debatt om hvilken løsning som er den beste på kort sikt. Rådmannen hadde lagt fram følgende forslag:
1. Leie eller kjøpe et nytt modulbygg til fire 1.-klasser og SFO.
2. Leie eller kjøpe nytt modulbygg til klasser/SFO i tillegg til eksisterende modulbygg.
3. Fortsatt leie lokale av Hokksund IL.
4. Flytte elever fra Hokksund til Skotselv skole.

Ap, Sv og Mdg gikk inn for alternativ 1, å kjøpe nytt modulbygg på skolen. Opposisjonen ble derimot nedstemt av representantene fra H, Frp, Krf og Sp som heller ville gå for en løsning med utvidet leie av lokaler fra Hokksund idrettslag ved Falkbanen bak skolen. Forslaget som ble vedtatt, forutsetter at skolen fortsetter å bruke brakkene som står der i dag. Disse er derimot utdaterte, og om de skal kunne brukes videre, må kommunelegen godkjenne fortsatt bruk av lokalene. Forslaget forutsetter også at HILs lokaler ved Falkbanen kan gjøres om til egnede lokaler for undervisning og til SFO. Går ikke dette, går posisjonen inn for en leie av modulbygg for maksimalt en 3-5-årspersiode.

Lager langsiktig plan

Parallelt med arbeidet med å finne en kortsiktig løsning for Hokksund barneskole, jobber det et oppgaveutvalg med en langsiktig plan for alle skolene i Øvre Eiker. Utvalget er opprettet av kommunestyret og består av innbyggere, politikere og ansatte i kommunen, og dette arbeidet vil tidligst være ferdig på slutten av 2019. Politikerne understreket i debatten i kommunestyret at den midlertidige løsningen som nå er vedtatt for Hokksund barneskole, ikke på noen måte skal legge føringer for Oppgaveutvalgets arbeid med skolebehovsplanen.

Les den politiske saken.

Les protokoll med vedtak i saken.

Les tillegg og innspill i saken.

Kommunestyret stemte 3 april over midlertidig løsning for Hokksund barnskole. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli

Opprettet: 04.04.2019 13:01