Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vedtak om kun en valgdag i Øvre Eiker

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:20.09.2018 14:21

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019, blir det kun en ordinær valgdag i Øvre Eiker. Det vedtok et flertall i kommunestyret.

Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag Det blir kun en valgdag i Øvre Eiker ved kommune- og fylkestingsvalget i 20199. september. Hvert enkelt kommunestyre kan imidlertid vedta at det skal holdes valg også søndag 8. september. I Øvre Eiker har det vært avholdt 2-dagers valg, med unntak av kommunestyrevalget i 1999. Dette blir det nå en endring på. Ved kommune- og fylkestingsvalget i september 2019, blir det kun en ordinær valgdag; mandag 9. september.

Økende forhåndsstemmegivning

De siste årene har forhåndsstemmegivningen økt betraktelig, og perioden man kan forhåndsstemme har stadig blitt utvidet. Det er nå tidlig forhåndsstemming fra 1. juli fram t.o.m. 6. september. I tillegg opprettes det midlertidige forhåndsstemmemottak blant annet på Eiker senter og Vestfossenmarken, slik at tilgjengeligheten til å stemme er langt bedre en tidligere. Forhåndsstemmemottak utenfor rådhuset har vært svært godt mottatt av velgerne.

Uenighet blant politikerneKommunestyret 19. september 2018. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli

Da rådmannen la fram saken om en eller to valgdager for kommunestyret, var politikerne delt i sitt syn, og det ble debatt. Rådmannen gikk i sin anbefaling inn for en-dags valg, og fikk støtte fra et flertall i kommunestyret. Rådmannen begrunnet sin anbefaling i et økonomisk aspekt, ved at flere valgmedarbeidere må lønnes ved to dagers valg, men viktigere at forhåndsstemmeperioden er så lang at mulighetene for velgerne til å få stemt, er godt ivaretatt. I tillegg er det ingenting som tilsier høyere valgdeltakelse i kommuner som har to dagers valg, snarere tvert imot.

Opprettet: 20.09.2018 13:50