Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Går mot avslutning for Vestregionen

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:11.05.2018 16:28

​Kommunestyret gikk i sitt møte 9. mai enstemmig inn for at det interkommunale samarbeidet Vestregionen skal avsluttes i sin nåværende form.

Vestregionen logoVestregionen ble etablert i 1992 som et samarbeid mellom seks kommuner og fylkeskommunene Akershus og Buskerud. I 2017 bestod samarbeidet av 15 kommuner - Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, samt Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Vestregionens innsatsområder er regional utvikling (areal, transport og knutepunktutvikling, fremtidig behov for kompetanseutvikling og inkluderende folkestyre), helse (Kommunehelsesamarbeidet, elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og fastleger, brukerstyrt personlig assistanse, samt folkehelse) og kultur (Vestregionens ungdomssymfonikere og Kunst rett vest).

Går inn for en avslutning

Rådmannen går i sin anbefaling til kommunestyret inn for å avslutte Vestregion-samarbeidet slik det består i dag. Hun begrunner dette med at kommunen, etter 26 års samarbeid, står overfor nye utfordringer, kommunereformen endrer behov for samarbeid og det etableres en ny Viken fylkeskommune med et betydelig antall kommuner, der delregionalt samarbeid må vurderes.

Skal samarbeide videre

På områdene helse og kultur, er Kommunestyret 9. mai 2018 gikk inn for å avslutte Vestregionen-samarbeidet. Foto: Sunniva Riste-Bjørklidet derimot fortsatt et ønske om et samarbeid på tvers av kommunene. Det er enighet om dette i Vestregionens styringsgruppe, hvor ordførerne fra alle deltakerkommunene sitter, og i den tilsvarende rådmannsgruppa. Fra talerstolen i kommunestyret, bla det også understreket viktigheten av å videreføre deler av samarbeidet, fordi politikerne mener Øvre Eiker har mye å vinne både økonomisk og faglig på dette.

Slik blir samarbeidet

Øvre Eikers kommunestyre støtter med vedtaket i møtet 9. mai, at det politiske samarbeidet i Vestregionen videreføres i 2019 og 2020. I løpet av denne perioden utformes en videre samarbeidsform for kommunene vest i den nye Viken fylkeskommune. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres, og det vil også bli vurdert om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) knyttet til konkurranser og oppfølging av leverandører skal videreføres som en integrert del av Kommunehelsesamarbeidet. Kulturprosjektene Kunst rett vest og Ungdomssymfonikerne er også ønsket videreført.

Les den politiske saken.
Les mer om Vestregionen.

Opprettet: 11.05.2018 13:22