Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Politikerne går videre i arbeidet med skolebehovsplanen

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:27.04.2018 14:34

​Høsten 2017 satte kommunen i gang en skole- og barnehageanalyse for å få et bedre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer i skole og barnehager. Planen var klar i starten av mars 2018.

​Diskusjonen om behov for rehabilitering og eventuelt nybygging av skoler har pågått i fFormannskapet behndlet videre arbeid med skolebehovsplanen 25. april 2018. Foto: Sunniva Riste-Bjørklilere år, og det var behov for oppdaterte tall og et nytt blikk på disse problemstillingene. Rådmannen la imidlertid ikke skolebygging inn i planen for 2018, da kommunens økonomi er så stram at et låneopptak for å finansiere skolebygging ikke er aktuelt. Utbygging må finansieres med andre inntekter.


Sak om videre arbeid med skolebehovsplanen ble politisk behandlet i Fagkomite 2 Oppvekst tirsdag 24. april og i Partsammensatt utvalg og Formannskapet onsdag 25. april. Rådmannen foreslo i sin anbefaling å sette ned et oppgaveutvalg for å jobbe videre med planen. Ap fremmet et endringsforslag hvor rådmannen bes om å komme med en skisse til et mandat, sammensetning og metodiske rammer for et eventuelt oppgaveutvalg. Disse punktene skal legges frem til politisk behandling senere. Politikerne ville også at skolebehovsplanen skulle sendes videre til samarbeidsutvalgene i barnehagene og skolene, slik at de blir en del av prosessen og får komme med kommentarer til planen. Fagkomite 2 vil også dra på befaring rundt på alle skolene for å danne seg et bedre bilde av behovene.


Enstemmig vedtak i Formannskapet lyder:
· Skolebehovsplanen for Øvre Eiker blir sendt samarbeidsutvalgene i barnehager og grunnskoler til informasjon og eventuelle utfyllende kommentarer til rapporten.
· Skolebehovsplanen vil være et sentralt grunnlagsdokument ved rullering av økonomiplan og behandling av budsjett 2019.
· Skolebehovsplanen skal være et grunnlagsdokument i forbindelse med rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen.
· Rådmannen bes komme med skisse til et mandat, sammensetning og metodiske rammer for et eventuelt oppgaveutvalg. Disse punktene legges frem til politisk behandling.

Begrunnelse for vedtaket er:

Skolebehovsplanen utarbeidet av WSP må kvalitetssikres ved at rådsorganene ved barnehager og grunnskoler får mulighet til å komme med innspill til skolebehovsplanen. En debatt om eventuell endret skolestruktur må involvere bredt i lokalsamfunnet.

Les mer om skolebehovsplanen

Les den politiske saken

Opprettet: 27.04.2018 13:59