Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Viderefører salgsprosessen av hele Øvre Eiker Energi AS

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:14.12.2017 15:30
Øvre Eiker Energi AS

​Kommunestyret vedtok under møtet 13. desember 2017 å videreføre den pågående salgsprosessen i Øvre Eiker Energi AS.

Ap, SV og MDG fremmet under behandlingen et forslag om å stanse hele salgsprosessen, begrunnet i at et "helhetseierskap i eget nettselskap anses som en bedre økonomisk, strategisk og samfunnsmessig løsning for Øvre Eiker kommune på lang sikt enn et salg.​" Forslaget falt derimot med 17 mot 20 stemmer.

Flertallet ville videreføre salgsprosessen

Med 20 stemmer, gikk flertallet i kommunestyret inn for rådmannens endrede anbefaling:
"- Salgsprosessen videreføres med én eller flere kjøpere for nett, fiber og strøm-
 - Produksjon inkluderes i den videre salgsprosessen, men ikke nødvendigvis med samme kjøper som for nett, fiber og strøm
 - Kontant oppgjør velges i et eventuelt salg
 - Styret i Øvre Eiker Energi AS gis myndighet til å framforhandle salgsavtale(r) som anbefaling for endelig beslutning i Kommunestyret"

Begrunnelse for rådmannens endrede anbefaling som ble vedtatt:
"Energibransjen er i sterk endring og vil medføre utfordringer i driften av selskap på størrelse med Øvre Eiker Energi AS. Kommunen har lenge vært avhengig av utbytte fra selskapet og ser at utbyttegrunnlaget reduseres allerede fra regnskapsåret 2017. Stram kommuneøkonomi og stort investeringsbehov øker behovet for å realisere verdiene skapt gjennom Øvre Eiker Energi AS."

Fullmakt til styret 

Styret i Øvre Eiker Energi AS har altså fått myndighet til å framforhandle avtale om salg av alle aksjene i Øvre Eiker Energi-konsernet, inkludert konsernets virksomhet innen kraftproduksjon. På bakgrunn av vedtaket i kommunestyret, har styret i Øvre Eiker Energi AS innhentet bud på aksjene i alle selskapene i Øvre Eiker Energi-konsernet.

Inngått avtale med Ringeriks-kraft AS

Etter en vurdering av budene, har styret, på vegne av Øvre Eiker kommune, inngått en intensjonsavtale med Ringeriks-kraft AS. Intensjonsavtalen innebærer at det startes eksklusive forhandlinger om vilkårene for salg av aksjene i Øvre Eiker Energi AS, med de tilhørende datterselskapene Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Strøm AS og Øvre Eiker Fibernett AS, til Ringeriks-Kraft AS.

Styret i Øvre Eiker Energi AS har som målsetning å ferdigforhandle en avtale om salg av aksjene i løpet av første kvartal 2018. En ferdigforhandlet avtale om salg vil legges frem for endelig beslutning i kommunestyret.

Det var i juni 2017 at kommunestyret vedtok å starte salgsprosessen av Øvre Eiker Energi AS, unntatt kraftproduksjonen.

Opprettet: 14.12.2017 11:18