Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vil gjøre Frivillighetssentralen kommunal

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:21.02.2018 18:51

Kommunestyret støtter forslaget om at Øvre Eiker frivillig sentral skal bli kommunal.

Øvre Eiker kommune har mange innbyggere som engasjerer seg frivillig. Det er en viktig verdi for kommunen at vi skal satse på frivilligheten og skape gode ting sammen med de frivillige. Frivillig innsats er viktig i seg selv for de som engasjerer seg. I tillegg skaper frivillig innsats bedre liv for andre også. På Øvre Eiker Frivillig Sentral, som er eid av Øvre Eiker frivillig sentral logofrivillige lag og foreninger, skjer det i dag mye bra aktivitet. Samtidig ser både styret ved sentralen og rådmannen utfordringer som kan gjøre det vanskelig å holde sentralen oppe i årene som kommer. Sentralen har bare én ansatt, en sårbar økonomi, og daglig leder har heller ikke noe fagmiljø å støtte seg på. Samspillet med annen frivillig aktivitet og kommunale tjenester er derfor krevende å få til.

Stort potensiale

Etter rådmannens syn, har sentralen også et stort potensiale som ikke tas ut i dag, og hun mener frivilligheten i Øvre Eiker vil bli styrket ved å gjøre den kommunal. Rådmannen mener at en kommunal frivilligsentral vil være langt mindre sårbar enn dagens ordning, og sentralen vil kunne inngå i en helhet med for eksempel bibliotek, frisklivssentral, og kommunale aktivitetstilbud til ungdom og eldre. Kommunestyret 21. februar 2018

Støtte fra kommunestyret

Rådmannen ber i sin anbefaling om fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Øvre Eiker Frivillig Sentral om overføring av sentralen til kommunen, med sikte på virkningsdato 1. januar 2019. En forutsetning er at årsmøtet i sentralen går inn for slike forhandlinger. Formannskapet støttet enstemmig opp om forslaget 7. februar, og kommunestyret fattet 21. februar et endelig vedtak i saken.

Les hele saksframlegget her.

Opprettet: 09.02.2018 09:44