Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utreder håndheving av parkeringsbestemmelsene

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:03.11.2018 17:08

​Kommunestyret gikk enstemmig inn for å undersøke mulighetene for å håndheve de allerede vedtatte parkeringsbestemmelsene. 

​Det er Statens Vegvesen som kan gi kommunen tillatelse til å håndheve parkeringsbestemmelser i henhold til vegtrafikkloven og forskriftene for vilkårsparkering og offentlig parkeringsgebyr i Øvre Eiker kommune.

Det er flere grunner til at rådmannen nå mener at det er riktig at kommunen utreder håndheving av parkeringsbestemmelsene:

1. Gjennom samarbeidet i Buskerudbyen, har Parkerte bilder illustrasjonsfoto pexels.comkommunen forpliktet seg til å følge opp den vedtatte parkeringsstrategien.
2. Det er oppdaterte skiltplaner for både Hokksund sentrum og Vestfossen sentrum, og en utredning finansiert av Buskerudbyen i 2017 gir en god oversikt over tilgjengelige plasser i sentrum.
3. Den tidligere planen om å innføre “en snill håndheving” er ikke gjennomført fordi politiet ikke har anledning til eller kan prioritere oppgaver som kommunene kan utføre selv.
4. Bane Nor har innført parkeringsavgift på pendlerparkeringen i Hokksund. For kunder med månedskort, er prisen 100 kr pr måned, og på plasser merket med korttidsparkering, er prisen 40 kr pr dag. Det er merkbart større press på andre parkeringsarealer i sentrum etter denne omleggingen.
5. Hokksund Handelsstandsforening har henvendt seg til kommunen med bekymring over at langtidsparkering i Stasjonsgata og sidegater gjør at kunder og andre som har ærend i sentrum, ikke finner parkeringsplass

Misnøye i handelsstanden

Både fra næringslivet og fra befolkningen har det kKommunestyret vil se på muligheten for parkeringsgebyr i Hokksund og Vestfossenommet signaler på at det er ønskelig at kommunen håndhever de parkeringsbestemmelsene som kommunestyret har vedtatt. At det blir enklere å finne parkering i sentrum er et viktig næringspolitisk grep, som også bygger opp om ambisjonene i sentrumsplanen for Hokksund og Areal- og transportplanen for Buskerudbyen. Når det blir bommer på grensa mot nye Drammen, er det viktig at sentrum i Hokksund og Vestfossen er forberedt på å ta i mot flere handlende og besøkende.

Feier for egen dør

Øvre Eiker kommune er den største arbeidsplassen i Hokksund sentrum og har også mange besøkende. Kommunen vil nå se på hvordan de kan redusere parkeringsbehovet i egen virksomhet. Rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe som utreder tiltak, blant annet på bakgrunn av en reisevaneundersøkelse blant ansatte i kommunen. Tiltak som kommunen gjør for å redusere parkeringsbehovet, vil ha en god signaleffekt, mener rådmannen.

Les den politiske saken om parkeringsbestemmelser.
Les protokoll fra sakens behandling i kommunestyret.

Opprettet: 02.11.2018 09:44