Pårørendeundersøkelsen "Ivaretatt" 2024

Er du pårørende til noen som får helse- og omsorgstjenester i Øvre Eiker kommune? Da vil vi gjerne høre fra deg!

IVARETATT? er en nasjonal undersøkelse om hvordan pårørende opplever seg ivaretatt i de kommunale helse og omsorgstjenestene.  Undersøkelsen er digital og gjennomføres årlig i perioden 01. desember til 31. mars.

Tidspunkt
Fredag 01.12.2023 00.00 - søndag 31.03.2024 00.00
Sted
Digitalt arrangement

Hvem kan svare på undersøkelsen?

Alle over 18 år som er pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester kan svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er for både deg som er nærmeste pårørende og andre pårørende. Du kan være i familiær relasjon, og du kan også svare om du har en annen relasjon, for eksempel om du er en venn eller nabo. 

Hva skal resultatene fra undersøkelsen brukes til?

Helse- og omsorgstjenestene i Øvre Eiker vil bruke resultater fra undersøkelsen til å få større innsikt i hvordan pårørende opplever seg ivaretatt, samt å sette mål og tiltak for pårørendearbeid fremover. 

Utdannings- og forskningsinstitusjoner kan forske på resultater fra undersøkelsen og bringe fram kunnskap om pårørendeomsorg i norske kommuner, for å rette større fokus på det.

USHT Innlandet (Oppland) og Senter for omsorgsforskning, øst, utarbeider årlig nasjonal rapport om resultater fra undersøkelsen. Dette gir kunnskap med nasjonal nytteverdi for satsingsområder om ivaretakelse av pårørende.

Hva innebærer det å delta?

I undersøkelsen vil du få spørsmål om hvordan du som pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene i den kommunen tjenestemottaker bor i.  Alle spørsmål er avkrysningsspørsmål. 

Det er ikke mulig å skrive utfyllende svar eller stille spørsmål. Dersom du har noe du ønsker å snakke med ansatte i tjenestene om, må du derfor kontakte dem direkte. 

Det tar ca. 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen, avhengig av svarene du gir. Dine svar sendes ikke inn før du godkjenner dette på siste side av undersøkelsen.  Dersom du angrer på din deltakelse, kan du trekke deg fra undersøkelsen innen en uke etter at du besvarte undersøkelsen. 

Undersøkelsen er anonym, du kan lese mer om undersøkelsen og personvern i informasjonsskriv til pårørende

Hvordan deltar jeg?

Du deltar ved å gå inn på nettsiden Ivaretatt . Her får du informasjon om undersøkelsen, og tilgang til undersøkelsen ved på klikke på knappen “Undersøkelsen” oppe i høyre hjørne. 

Ønsker du å gå direkte til undersøkelsen kan du klikke her. 

NB: Du kan svare på undersøkelsen i tidsrommet 01.12.23 - 31.03.24. 

Trenger du hjelp til å svare på undersøkelsen?

Undersøkelsen kan kun besvares på nett. Om du trenger hjelp til å svare kan du henvende deg på biblioteket i Hokksund eller på Servicetorget på rådhuset i åpningstidene. 

Personell i helse- og omsorgstjenestene kan også veilede, men for at resultatet skal bli til å stole på, kan ikke personer som er direkte involvert i pleie og behandling bistå deg. 

Arrangør

Helse og velferd