Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samskaping og medvirkning

  Endret:18.06.2021 15:04

​Noen ganger er kommunens rolle å ta beslutninger som gjelder hele Øvre Eiker-samfunnet. Andre ganger skal kommunen yte gode tjenester til innbyggerne. Og i mange sammenhenger skal innbyggere og kommune skape gode løsninger sammen.

Når kommunen tar beslutninger kan du som innbygger være med og påvirke disse beslutningene:

  • Du kan gå inn på www.sammenskapervi.no og si din mening, komme med gode forslag og kommentere kommunens planer.
  • Du kan sende en e-post til post@oeiker.no og komme med dine innspill og meninger, eller be om et møte med de i kommunen som jobber med saken.
  • Du kan ringe kommunen på 32 25 10 00 (hverdager 9-14) eller gjør en avtale for oppmøte i servicesenteret på rådhuset for å få hjelp til hvordan du skal gå fram.
  • Du kan be om å få komme inn og holde et innlegg på tre minutter i det politiske møtet som skal behandle saken. Dette må du gjøre senest dagen før møtet ved å sende e-post til post@oeiker.no. Hvis du har tenkt å komme med et spørsmål som skal besvares i møtet, må du sende det senest to dager før til samme adresse.
  • Du kan be om å holde en presentasjon med rom for spørsmål fra politikerne i utvalg og formannskap. Vi setter i så fall av 15 minutter til presentasjon og spørsmål. Dette må du be om senest én uke før møtet, ved å sende e-post til post@oeiker.no. Utvalget kan velge om de vil sette av tid til presentasjonen eller ikke.
  • Du kan ta kontakt med ditt lokale grendeutvalg og be dem ta opp saken. Du kan også stille til valg til grendeutvalget for å være med og påvirke kommunen i saker som gjelder ditt nærområde.
  • Du kan også være med på allmøter for valg av eldreråd, råd for mennesker med funksjonsnedsettelser, innvandrerutvalg og ungdomsråd og foreslå saker til deres arbeidsprogram, eller stille til valg selv. Disse rådene har stor påvirkning på kommunens beslutninger.

Når du mottar en tjeneste, så har du som regel rett til å være med og utforme hvordan tjenesten skal være. Hvordan tjenestene jobber med dette varierer fra tjeneste til tjeneste, så du må få veiledning fra den tjenesten du er i kontakt med.

Samskaping er en måte å jobbe på hvor kommune og innbygger er på likefot, men med ulike roller. God samskaping krever at man bruker tid sammen på å finne ut av hva som er problemet som skal løses og hvordan man løser det, og lager løsningen sammen. Ofte så kan det også være at innbyggere, frivillighet, næringsliv og kommune samarbeider om å drifte løsningen også.

 


Medvirkning

Gå til sammenskapervi.no for å si din mening om pågående prosesser eller komme med forslag til endringer i kommunen.


Opprettet: 21.04.2021 12:56