Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

ID 1178 - Tjenesteleder i Tjenester til funksjonshemmede

Amundsen, Ann-Mari Endret:09.01.2018 14:05

​Er du vår nye tjenesteleder i tjenester til funksjonshemmede?

Øvre Eiker kommune med sine ca 18.000 innbyggere og 1.200 ansatte ligger sentralt på Østlandet. Kommunen er i sterk vekst og sammen med innbyggerne skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Vi jobber for et inkluderende fellesskap. Verdier som tilhørighet, ansvar, respekt, samspill, mot og måtehold er med på å skape “det gode liv” i vår kommune.
Øvre Eiker kommune er en partskommune. Våre mål for samfunnsutvikling, kvalitetsforbedring, arbeidsglede og effektiv ressursutnyttelse skal oppfylles gjennom partsamarbeid mellom folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere


Helse og omsorgsseksjonen

Helse- og omsorgstjenestene i Øvre Eiker kommune er i gang med store og utfordrende utviklings- og omstillingsprosesser hvor forebygging, mestring og spørsmålet “Hva er viktig for deg?” vektlegges. Vi arbeider for å skape et helhetlig, fremtidsrettet og faglig solid tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Hverdagsmestring, teamarbeid, tjenesteutvikling og fagkompetanse, samt bruk av velferdsteknologiske løsninger er hovedområdene det satses på. Tjenestelederne i helse- og omsorgsseksjonen har en helt sentral rolle i dette utviklingsarbeidet.
Tjenester til funksjonshemmede har som målsetting å skape gode og helhetlige tjenester til innbyggerne gjennom å bygge på tverrfaglig kompetanse. Vi trenger deg som ønsker å være med på drifte etablert bofellesskap samtidig som du skal bygge opp og utvikle ambulante tjenester til en bred brukergruppe.
Vi søker deg som motiveres av å se muligheter, av utfordringer og som trives i endring og omstilling. Tjenesten til funksjonshemmede omfatter ambulant enhet og fem samlokaliserte boliger, aktivitetssenter, samt barne- og avlastningsbolig.
Tjenesteleder rapporterer til virksomhetsleder og inngår i tjenestens ledergruppe.

 Arbeidsoppgaver:

• Ledelse av avdelingsområde med fullt fag-, personal- og økonomiansvar
• Medansvar for utvikling av tjenester og det helhetlige tjenestetilbudet gjennom deltakelse i ledergruppen
• Sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk
• Bidra til samhandling med de øvrige tjenestene i kommunen og andre samarbeidspartnere
• Leder- og personalutvikling som gir kompetansefornyelse og kompetansedeling

Kvalifikasjoner:

Vi søker en tjenesteleder med relevant helsefaglig høyskoleutdanning. Det er ønskelig med tilleggsutdanning i ledelse. Ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning. Du må forstå betydningen av helhet og ha forståelse for budsjett- og økonomiarbeid. Du har gjerne en strukturert arbeidsform og er engasjert og interessert i mål- og resultater. Du er flink med folk, har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, evner å skape relasjoner og kan inspirere medarbeidere som står i en omstillingsprosess.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

• Utfordrende oppgaver på viktige tjenesteområder
• Dyktige og engasjerte medarbeidere som ønsker å dele sin kunnskap
• Lederutviklingsprogram
• Gode pensjonsordninger
• Lønn etter avtale

Stillingsprosent

100 %
 

Arbeidssted

Tjenester til funksjonshemmede

​Til elektronisk søknadsskjema

ID 1178 - Tjenesteleder i Tjenester til funksjonshemmede

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål.

Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist

08.12.2017

Kontakt

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål. Ta kontakt med:

Virksomhetsleder Linda Nedberg, tlf. 975 63 004.


Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00

Opprettet: 28.09.2017 13:34