Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

ID 1187 - Autoriserte sykepleiere i Tjenester til hjemmeboende

Amundsen, Ann-Mari Endret:27.12.2017 12:32

​Vi har for tiden ledig faste stillinger på 80-100 % i hjemmetjenesten og 75 % fast stilling ved avdeling for korttid/rehab/ø.hjelp. Stillingene er i todelt turnus og arbeid hver 3.helg. Det er mulig å tilpasse stillingsprosenten etter jobbsøkers ønske.

Øvre Eiker kommune med sine ca 18.000 innbyggere og 1.200 ansatte ligger sentralt på Østlandet. Kommunen er i sterk vekst og sammen med innbyggerne skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Vi jobber for et inkluderende fellesskap. Verdier som tilhørighet, ansvar, respekt, samspill, mot og måtehold er med på å skape “det gode liv” i vår kommune.
Øvre Eiker kommune er en partskommune. Våre mål for samfunnsutvikling, kvalitetsforbedring, arbeidsglede og effektiv ressursutnyttelse skal oppfylles gjennom partsamarbeid mellom folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere


Helse og omsorgsseksjonen

Tjenester til hjemmeboende i Øvre Eiker kommune består av felles nattjeneste, dagavdeling, hjemmetjenestedistriktene Skotselv, Hokksund og Vestfossen, samt korttids- og rehabiliteringsavdeling på nye Eikertun helsehus.

For å imøtekomme framtidig behov for tjenester endrer tjenesten nå fokuset fra “Hva er i veien med deg” til “Hva er viktig for deg”? – et tankesett som styrer innsats mot tiltak som bidrar til mestring hos innbyggerne.

Kommunehelsetjenesten er i stadig utvikling, og samhandlingsreformen krever høy fagkompetanse.
Som sykepleier hos oss har du mulighet til å jobbe selvstendig, og samtidig ha mulighet til å rådføre deg med faglig dyktige kollegaer. Tjenesten har flere ressurssykepleiere og fagarbeidere med hovedansvar for hvert sitt fagfelt, for eksempel innen palliasjon, demens, sår, velferdsteknologi og hverdagsmestring.

Ansvarsoppgaver/arbeidsoppgaver

• Yte helsehjelp til kommunens innbyggere etter vedtak
• Samhandling med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere
• Ha en sentral rolle i å utvikle den faglige kvaliteten på tjenestene våre
• Dokumentasjon i fagprogrammet Profil
• Veiledning og opplæring av brukere/pårørende, kolleger og studenter

Vi søker deg som

• Har norsk autorisasjon som sykepleier
• Har evne til å jobbe selvstendig og i team
• Er positiv og nytenkende
• Bidrar til godt samarbeid og til et godt arbeidsmiljø
• Har gode datakunnskaper
• Er faglig dyktig, løsningsfokusert, fleksibel og nytenkende
• Holder deg oppdatert innen eget fagområde og deltar i fagutviklingsarbeid
• Har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Vi kan tilby

• En meningsfull og variert arbeidsdag i et positivt og inkluderende miljø
• Faglige utfordringer
• Mulighet for kompetanseheving
• Hyggelige og dyktige kollegaer
• Godt arbeidsmiljø med masse humor
• Gratis parkering
• Lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ
• Pensjonsordning og gruppelivsforsikring i KLP
• Veiledning, opplæring og oppfølging etter behov
• Todelt turnus med arbeid hver tredje helg
• Tilpasset stillingsprosent

Andre opplysninger:

• Det sees på alternative løsninger til arbeidstidsordninger, som for eksempel samarbeidsturnus, langvakter på helg.
• For stillingene må du ha sertifikat klasse B (personbil/varebil).
• Hjemmetjenesten disponerer leasingbiler, men det må påregnes å benytte egen bil ved behov.
• Personlig egnethet for stillingen blir tillagt stor vekt.
• Tiltredelse etter nærmere avtale

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) § 20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Stillingsprosent

• 75 -100 %, 4 stillinger

Arbeidssted

Eikertun Helsehus, 3300 Hokksund
 

​Til elektronisk søknadsskjema

ID 1187 - Autoriserte sykepleiere til tjenester til hjemmeboende

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål.

Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post

Søknadsfrist

14.01.18

Kontakt

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål ta kontat med:

• Elisabeth Bjørndalen, tjenesteleder hjemmetjenesten, tlf.:409 06 967.
• Madhu Monga, tjenesteleder Korttid/rehb/ØHD,
tlf.: 976 87 730


Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00

Opprettet: 28.09.2017 13:34