Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

ID 1190 - Barnevernkonsulenter/kontaktpersoner, Barnevernet

Amundsen, Ann-Mari Endret:04.01.2018 09:13

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for barn og unge !

Øvre Eiker kommune med sine ca 18.000 innbyggere og 1.200 ansatte ligger sentralt på Østlandet. Kommunen er i sterk vekst og sammen med innbyggerne skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Vi jobber for et inkluderende fellesskap. Verdier som tilhørighet, ansvar, respekt, samspill, mot og måtehold er med på å skape “det gode liv” i vår kommune.
Øvre Eiker kommune er en partskommune. Våre mål for samfunnsutvikling, kvalitetsforbedring, arbeidsglede og effektiv ressursutnyttelse skal oppfylles gjennom partsamarbeid mellom folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune er en tjeneste som er organisert under seksjon Oppvekst, og tjenesten består av 21 årsverk. Visjonen vår er “Ett lag for god oppvekst,” og ligger til grunn for all vår virksomhet.
Tjenesten jobber målrettet med fokus på tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og forebyggende arbeid til barn og unge. Vi har engasjerte og dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø.
Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Ønsker du å oppleve et inspirerende og utviklende miljø med muligheter til å påvirke barn og unges oppvekstsvilkår? Da er du kanskje vår nye kollega?

Barneverntjenesten i Øvre Eiker har nå ledig:
• To faste stillinger som barnevernkonsulenter/kontaktpersoner.
Tiltredelse snarest !

Tjenesten er i dag organisert med et mottak, et undersøkelse/tiltaksteam og et omsorgsteam. I tillegg har vi tiltaksgruppa STYRK som jobber utadrettet med endringsarbeid inn i familien. De ledige stillingene er fortiden knyttet til undersøkelse/tiltaksteamet. Ved interne ansettelser kan vi tilby vikariater.

Arbeidsoppgaver:

• Saksbehandling og tiltaksarbeid etter Lov om barneverntjenester og forvaltningsloven
• Jobbe med endringsarbeid ved å gi systematisk råd og veiledning inn i familien
• Benytte metoder og tilnærminger ut fra familiens behov
• Fokus på barnets beste og at barnet skal bli hørt
• Lage gode tiltaksplaner som blir et verktøy i det faglige arbeidet
• Tverrfaglig samarbeid, delta aktivt på møter
• Dokumentføre og journalføre i fagsystemet Familia
• Forberede saker for, og stille i fylkesnemnda og andre rettsinstanser på vegne av barneverntjenesten som skal legges fram i fylkesnemnd/rettsinstanser samt være kommunens representant
• Kjennskap til og jobbe med MITT LIV prosjektet og bruk av metoden Familieråd.

Kvalifikasjoner:

• Bachelorutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom
• Erfaring fra 1. linjetjenesten er en fordel og kjennskap til fagsystemet Familia
• God kjennskap til og kunnskap om gjeldende lovverk
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• God skriftlig fremstillingsevne
• Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

• Er trygg og tydelig i barnevernfaglige vurderinger
• Er raus, ydmyk og omgjengelig i møte med familier, kollegaer og samarbeidspartnere
• Er løsningsorientert og har gjennomføringskraft
• Tror på endringsarbeid i familier
• Er fleksibel, strukturert og viser initiativ, gode evner til å jobbe selvstendig og i team
• Ønsker å ta imot veiledning. Evne og vilje til å reflektere rundt eget arbeid.
• Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

• Mulighet til å påvirke en tjeneste i utvikling
• Varierte arbeidsoppgaver. Intern veiledning
• Gode pensjons – og forsikringsvilkår
• Inkluderende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
• Fleksibel arbeidstid, noe kveldsarbeid må påregnes
• Faglige og personlige utviklingsmuligheter
• Personlig tilrettelagt oppfølging
• Lønn etter avtale
• Gode velferdsordninger

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren
anmoder om å ikke bli oppført på søkerlisten.

For ansettelse i barneverntjenesten kreves det gyldig politiattest jfr. Bvl § 6-10, ikke eldre enn 3
måneder, denne framlegges før tilsetting i stillingen. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om
stillingene, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Stillingsprosent

100 %

 Arbeidssted

Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
 

​Til elektronisk søknadsskjema

ID 1190 - Barnevernkonsulenter/ kontakt personer, Barnevernet

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål.

Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist

18.01.18

Kontakt

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål. Ta kontakt med:

• Barnevernsleder Wenche  Thunes, tlf.: 926 52 288.
• Teamleder Anniken Krekling-Sandum, tlf.: 409 20 247.

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00

Opprettet: 28.09.2017 13:34