Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sykepleiere på korttidsavdelingen v/Eikertun

Amundsen, Ann-Mari Endret:12.06.2018 10:40

​Vi søker autoriserte sykepleiere til faste stillinger fra 75-80% på korttidsavdelingen v/Eikertun Helsehus

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en IA-virksomhet med 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Om tjenestested

Tjenester til hjemmeboende i Øvre Eiker kommune består av felles nattjeneste, dagavdeling, hjemmetjenestedistriktene Skotselv, Hokksund og Vestfossen, samt korttidsavdelinger og rehabiliteringsavdeling på Eikertun helsehus. Eikertun helsehus har 30 korttidsplasser og 2 ØHD- plasser.
Tjenester til hjemmeboende skal være mindre opptatt av hva brukeren feiler, og legge mer vekt på innbyggernes mulighet for å mestre hverdagen. Kommunen ønsker å legge til rette for et aktivt liv slik at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.
Vi har mange engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse som jobber tverrfaglig.

Arbeidsoppgaver

• Yte helsehjelp til kommunens innbyggere etter vedtak.
• Primærkontaktfunksjon.
• Medikamenthåndtering.
• Dokumentasjon i fagprogrammet Profil.
• Samhandling med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere.
• Veiledning og opplæring av elever/lærlinger og nyansatte.
• Utføre sykepleiefaglige oppgaver.

Utdanning og erfaring

Du må:
• Fremlegge godkjent politiattest før oppstart.
• Ha norsk autorisasjon som sykepleier.
• Ha gode datakunnskaper og interesse for velfersteknologi.
• Ha gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
• Evne å jobbe både selvstendig og i team.

Vi ser etter deg som er

• løsningsfokusert, fleksibel og nytenkende.
• positiv og bidrar til godt samarbeid og til et godt arbeidsmiljø.
• oppdatert innen eget fagområde og deltar i faglig utviklingsarbeid.
• god til å veilede, undervise og informere pasienter/brukere, deres pårørende, studenter og kolleger.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

• Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår.
• En meningsfull og variert arbeidsdag.
• Faglige utfordringer.
• Hyggelige og dyktige kollegaer.
• En tjeneste som har stort fokus på å se etter muligheter til beste både for brukere og ansatte.
• Gratis parkering.
• Lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ.
• Veiledning, opplæring og oppfølging etter behov.
• Todelt turnus med arbeid hver tredje helg.
• 2 x 75-80 % fast stilling.
Søkere som fyller de formelle kravene til stillingen vil fortløpende innkalles til intervju.

Slik søker du

Sykepleiere på korttidsavdelingen v/Eikertun

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist

31.07.2018.

Trenger du mer informasjon ?

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål. Ta kontakt med
Tjenesteleder korttid/rehab/ØHD, Madhu Monga, tlf.: 976 87 730.


Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00

Opprettet: 10.04.2018 12:13