Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Saksbehandler for tjenester til hjemmeboende

  Endret:10.10.2018 12:55

​Vi søker etter en fremtidsrettet, selvstendig og systematisk person med gode samarbeidsevner, som kan bidra inn i vårt spennende arbeid. Dette er et vikariat for vår faste saksbehandler som skal ut i ett års permisjon.

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en IA-virksomhet med 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Om tjenesten

Seksjon helse og omsorg består av; Institusjonstjenester, Tjenester til hjemmeboende, Tjenester til funksjonshemmede, Øvre Eiker-hjelpa (psykisk helse og rus), NAV-kontoret inkludert flyktningetjeneste og Tjenestetildeling og samordning.
Helse- og omsorg er i omstilling. Hverdagsmestring, velferdsteknologi, tilstrekkelig tilbud på alle trinn av tjenestetrappen, lavterskel psykisk helsehjelp, boligsosialt arbeid, inkludering, kompetanse, fagutvikling og heltidskultur er stikkord. Våre tjenester skal være mindre opptatt av hva innbyggerne feiler og legge mer vekt på den enkeltes livskraft og mål.

Omsorgssektoren er organisert i en bestiller og utfører modell, med institusjons– og hjemmebaserte tjenester samt boliger for funksjonshemmede og Øvre Eiker hjelpen. Seksjonen har stort fokus på verdier og helhetlige løsninger. Tjenestetildeling og samordning er satt til å forvalte helse og omsorgstjenester i Øvre Eiker kommune. Vi holder til på Eikertun helsehus og består av vel 20 personer, herunder 2 fagledere. Vi er samordnet med fysio-  og ergotjenesten samt hjelpemiddelutlån og andre overordnede fagressurser

Vi leter etter en saksbehandler med interesse for tjenester til hjemmeboende, helst med erfaring fra lignende arbeidsområde. Generell kjennskap til kommunal sektor vil også være en fordel. Det vil være en interessant saksbehandlerjobb som primært skal ivareta individuell saksbehandling – bidra til gode pasientforløp samt noen overordnede rapporterings og planleggings oppgaver innenfor fagfeltet

Dine arbeidsoppgaver vil være:

• Tverrfaglig samarbeid og tett dialog med tjenestene med hverdagsmestring som utgangspunkt
• Kartlegging/saksbehandling av søknader innenfor områdene praktisk bistand og hjemmesykepleie, velferdsteknologi vil   være en sentral del i dette
• Medlem av vedtaksteam/møte og ansvar for tildeling og veiledning innenfor ovennevnte tjenester i samarbeid med annet nøkkelpersonell
• Noe rapportering og planleggingsoppgaver etter avtale med leder

Utdanning:

• Bachelor/3-årig høyskole helse og sosial
• Relevant erfaring innenfor området
• Godkjent politiattest

Vi tilbyr:

• Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
• Hyggelige kolleger
• Utviklingsorientert arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale
• Fleksitid
• 100 % stilling vikariat i perioden 15.01.19 og 1 år

Vi ser etter deg som er flink med folk og personlig egnet til å se helheter og individuelle behov i sammenheng, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, at du er tydelig fagperson og må  disponere egen bil. 

Stillingsprosent

100 %

Arbeidssted

Eikertun Helsehus

Slik søker du

Saksbehandler for tjenester til hjemmeboende

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist

23.10.18

Trenger du mer informasjon ?

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål. Ta kontakt med Kjersti Eide, leder for tjenestetildeling og samordning  på mail kjersti.eide@ovre-eiker.kommune.no eller på
 tlf.: 979 52 777.

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00

Opprettet: 05.09.2018 13:41