Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fagleder Vei, avdeling Vei og Park

  Endret:20.06.2019 09:35

​Øvre Eiker kommune vokser og det er stor utbyggingsaktivitet i Hokksund og de 5 tettstedene. Vi søker etter deg som har engasjement for anlegg, drift og vedlikehold innenfor veg/trafikk og samferdsel.

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en virksomhet med 1.200 ansatte. “Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker”.

Om tjenestested

Avdeling Vei og Park er organisert i Seksjon samfunnsutvikling og ledes av tjenesteleder. Avdelingen har 15 ansatte, med hovedbase på Teknisk sentral. Innenfor fagområdet veg er det pr i dag 6 ansatte fagarbeidere. I tillegg jobber to medarbeidere med anlegg og utvikling. Avdelingen har eget verksted.  I tillegg til anlegg, drift og vedlikehold i egen regi, påtar avdelingen seg oppgaver for andre avdelinger i kommunen.

Avdelingen har stor fokus på trafikksikkerhet og at våre trafikkanlegg skal være sikre og robuste til å tåle både trafikken og klimautfordringene de blir utsatt for. Vi legger vekt på at tjenestene vi leverer skal være effektive og av god kvalitet. Dette innebærer blant annet bruk og utvikling av digitale løsninger. Det jobbes for tiden med innføring av nytt web-basert oppgavestyringssystem.

Stillingen har tilhold på avdelingens driftsstasjon, Teknisk sentral.

Stillingen kan medføre deltagelse i vaktordning.

Arbeidsoppgaver

• Fagansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsrelaterte vegfaglige  oppgaver
• Daglig operativt ansvar for planlegging og koordinering av drift og mannskaper
• Oppfølging av innleide entreprenører på drifts- og vedlikeholdskontrakter
• Innkjøp, timegodkjenning og fakturakontroll
• Noe saksbehandling og publikumskontakt
• Samarbeid med øvrige ledere og ansatte i avdelingen for best mulig ressursutnyttelse

Utdanning og erfaring

Du må ha:
• relevant utdannelse innenfor fagområdet (fagarbeider, teknisk fagskole/ingeniør  o.l.),
  eventuelt kan særlig god realkompetanse kan etter vurdering erstatte formell kompetanse
• relevant erfaring innenfor fagområdet
• relevant erfaring innenfor fagområdet
• ledererfaring – gjerne fra tilsvarende rolle
• kompetanse til å uttrykke deg skriftlig og muntlig på norsk
• noe IKT-kompetanse
• førerkort kl B

Vi ser etter deg som er

• engasjert i fagområdet
• selvstendig og kan jobbe i team
• løsningsorientert, ryddig og kvalitetsbevisst
• ser muligheter i bruk av ny teknologi
• personlig egnet

Vi tilbyr

• svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
• hyggelige og kompetente kolleger og medarbeidere
• et spennende arbeidssted med varierte arbeidsoppgaver
• utviklingsorientert arbeidsmiljø
• faglig nettverk med andre kommuner i regionen
• 100 % fast stilling
• lønn etter avtale

Arbeidssted

Hovedsaklig Teknisk sentral, Hokksund

Slik søker du

Fagleder Vei, avdeling Vei og Park

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist

01.07.2019

Trenger du mer informasjon ?

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål, ta kontakt med Marit Nyhus, tjenesteleder vei og park, tlf.: 913 12 886, eller Morten Lauvbu, kommunalsjef seksjon samfunnsutvikling, tlf.: 907 55 810.

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00

Opprettet: 22.05.2019 10:03