Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sykepleier/vernepleier til Felles Nattjeneste

  Endret:12.06.2019 15:03

​Vi ønsker å styrke tjenesten med dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier som ønsker et spennende arbeidsted med varierte arbeidsoppgaver og som vil være med utvikle felles nattjeneste i årene fremover.

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en virksomhet med 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Om tjenestested

Tjenester til hjemmeboende består av felles natt tjeneste, trivsel – og mestringssenter, omsorgsboliger med bemanning, hjemmesykepleie, praktisk bistand, samt korttids- og rehabiliteringsavdeling på Eikertun helsehus. Vi er per i dag ca.115 årsverk totalt i vår tjeneste.  Vi arbeider for å skape et helhetlig, fremtidsrettet og faglig solid tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Hverdagsmestring, teamarbeid, tjenesteutvikling og fagkompetanse, samt bruk av velferdsteknologiske løsninger er hovedområdene det satses på.

Vi søker etter sykepleier/vernepleier til felles natt tjeneste som vil ha primæransvar for å yte helsehjelp på natt.
Felles nattjeneste har et nattevakts team på 9 ansatte hver natt i turnus hvor 3 av disse er sykepleiere. Du vil jobbe på tvers av avdelingene på institusjon og hjemmetjeneste. I institusjon er det Ø-hjelps plasser, lindrende enhet, korttids –, rehabiliterings -, somatiske- og demensavdelinger.
Tjenester til hjemmeboende jobber aktivt med å søke etter den organiseringen som bidrar best til å møte morgendagens behov for helse- og omsorgstjenester. Vi ønsker oss nå sykepleier/vernepleier og søker etter deg, som sammen med kreative, engasjerte og erfarne kolleger, ønsker å bidra til å videreutvikle tilbudet til brukerne.

Arbeidsoppgaver

• Yte helsehjelp til kommunens innbyggere
• Ha en sentral rolle i å utvikle den faglige kvaliteten på tjenestene våre
• Samhandling med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere
• Dokumentasjon i fagprogrammet Profil
• Veiledning og opplæring av brukere/pårørende, kolleger og nyansatte
• Medikamenthåndtering

Utdanning og erfaring

• Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. HPR-nr registeres i CV
• Har evne til å jobbe både selvstendig og i team
• Bidrar til godt samarbeid og til et godt arbeidsmiljø
• Er faglig dyktig, løsningsfokusert, fleksibel og nytenkende
• Holder deg oppdatert innen eget fagområde og deltar i fagutviklingsarbeid
• Har gode datakunnskaper
• Har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Vi ser etter deg som

• er faglig dyktig
• motiveres av å se muligheter av utfordringer og endringsarbeid
• har godt humør og en positiv innstilling
• har kjennskap til databaserte dokumentasjonssystemer
• har gode evner til samarbeid, koordinering og kommunikasjon
• er løsningsfokusert, fleksibel og nytenkende

Vi tilbyr

• en meningsfull og variert arbeidsdag i et positivt og inkluderende miljø
• faglige utfordringer med store muligheter for å påvirke arbeidsplassen
• hyggelige og dyktige kollegaer
• godt arbeidsmiljø med stor takhøyde
• en tjeneste som har stort fokus på å se etter muligheter til beste både for brukere og ansatte
• gratis parkering
• lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ
• pensjonsordning og gruppelivsforsikring i KLP
• veiledning, opplæring og oppfølging etter behov
• 1 x 62,44 % stilling, fast, turnus natt med 3. hver helg.

Andre opplysninger

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) § 20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden. Egenerklæring ifht tuberkulin ikke eldre enn 3 mnd. er en forutsetning for tilsetting. For stillingene må du ha sertifikat klasse B (personbil/varebil).
Hjemmetjenesten disponerer leasing biler.
Personlig egnethet for stillingen blir tillagt stor vekt.
Stillingen er ledig fra 24.juni 2019, tiltredelse etter nærmere avtale.

Slik søker du

Sykepleier/vernepleier til Fjelles Nattjeneste

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist

26.06.2019.

Trenger du mer informasjon ?

Ta kontakt med Jane Thorud, Tjenesteleder felles natt tjeneste, tlf.: 911 76 343.
Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf.: 32 25 10 00

Opprettet: 04.04.2019 11:51