Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Autoriserte sykepleiere - Tjenester til hjemmeboende

  Endret:21.06.2019 12:05

​Vi søker etter autoriserte sykepleiere med interesse for fagområdene rehabilitering og akutt syke, til våre kortids-, øyeblikkelig hjelp- og rehabiliteringsavdelinger.

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en virksomhet med 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Om tjenestested

Tjenester til hjemmeboende består av felles nattjeneste, trivsels- og mestringssenter, omsorgsboliger med bemanning, hjemmesykepleie-, praktisk bistand, og korttidsavdelinger på Eikertun helsehus. Vi er pr i dag ca. 115 årsverk totalt i tjenesten.
Vår kommune ønsker å legge til rette for et aktivt liv slik at innbyggerne kan få muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Ansatte i tjenester til hjemmeboende skal derfor være mindre opptatt av hva brukeren feiler, og legge mer vekt på innbyggernes mulighet for å mestre hverdagen gjennom å ha fokus på hverdagsmestring og bruk av velferdstsknologi. 

Arbeidsoppgaver

• Yte helsehjelp til kommunens innbyggere etter vedtak
• Ha en sentral rolle i å utvikle den faglige kvaliteten på tjenestene våre
• Opplæring og veiledning av kolleger, studenter og nyansatte
• Samhandling med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere
• Dokumentasjon i fagprogrammet Profil

Utdanning og erfaring

Du må:
• ha norsk autorisasjon som sykepleier
• gjerne videreutdanning innen rehabilitering
• ha gode datakunnskaper
• ha gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
• fremlegge godkjent politiattest før oppstart

Vi ser etter deg som er

• løsningsfokusert, fleksibel og nytenkende
• strukturert og systematisk
• evner å jobbe både selvstendig og i team
• en relasjonsbygger som deltar aktivt til vårt gode arbeidsmiljø
• god til å sette bruker i fokus og har et hverdagsmestringsperspektiv
• opptatt av å holde deg oppdatert innen eget fagområde og deltar i fagutviklingsarbeid
• trygg i møte med brukere og pårørende
• personlig egnet for stillingen

Vi tilbyr

• gode pensjons- og forsikringsvilkår
• en meningsfull og variert arbeidsdag
• faglige utfordringer med store muligheter for å påvirke arbeidsplassen
• hyggelige og dyktige kollegaer
• utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde
• gratis parkering
• lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ
• veiledning, opplæring og oppfølging etter behov
• todelt turnus med arbeid hver tredje helg
• tre stillinger – to x 80 % fast og et vikariat 100 % fra august 2019
• tiltredelse etter avtale
Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker.

Arbeidssted

Øvre Eiker kommune

Slik søker du

Autoriserte sykepleiere - Tjenester til hjemmeboende

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist: 31.08.19

Trenger du mer informasjon ?

Ta kontakt med Madhu Monga, Tjenesteleder kortid-/rehab, tlf. 976 87 730.

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00

Opprettet: 04.04.2019 11:51