Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skjenkebevilling enkeltanledning

Grøner, Cathrine Endret:04.09.2018 14:18

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Kriterier

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Pris

​Søknad i forbindelse med sluttet selskap og enkeltanleding har en kostnad på kr 340.-. Faktura blir tilsendt fra Fakturaservice i etterkant

Søknadsveiledning

​Alle som vil skjenke øl i avgiftsklasse 2, vin og brennevin i forsamlingslokaler som f.eks. samfunnshus, velhus, klubbhus, foreningslokaler, kantine o.l. skal søke om skjenkebevilling, dersom stedet ikke har fast skjenkebevilling. 

I forsamlingslokaler som er tilgjengelig for allmenheten, skal det søkes bevilling. Dette gjelder imidlertid ikke ved medlemsfester i egne klubbhus eller ved fester for egne ansatte innenfor bedriiftens lokaler. Det er heller ikke søknadsplikt når et offentlig eller privat organ arrangerer representasjonsmiddager.
Du må søe skriftlig. 

Noen tommelfinger-regler - dette er ikke utfyllende bestemmelser:

Privatperson: Skal holde privat selskap i leid lokale og holder maten selv - det kreves ikke bevilling

Privatperson: Skal holde privat selskap i leid lokale hvor utleier deltar med andre oppgaver, eks matservering - det kreves bevilling

Forening: Skal holde medlemsfest i leid lokale og holder maten selv - det kreves bevilling 

Forening: Skal holde medlemsfest i leid lokale hvor utleier holder mat - det kreves bevilling 
Avgjørelsesmyndighet er delegert til Servicesenteret, og søknad om bevilling skal sendes dit.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Søknadsvedlegg

Legitimasjon

Søknadsfrist

Du må søke i god tid før arrangementet skal finne sted.


Søknadsmottaker

Post@ovre-eiker.kommune.no

Lovpraksis

Alkoholforskriften
Alkoholloven


Ansvarlig enhet

Servicesenteret 
Stasjonsgt. 24, 3300 Hokksund 
Tlf: 32 25 10 00 

E-post:
servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no 

 


Opprettet: 08.08.2018 14:44