Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Deling av landbrukseiendom

Grøner, Cathrine Endret:16.01.2019 13:24

Deling av landbrukseiendom er søknadspliktig og søknaden behandles av kommunen.

Kommunen skal blant annet ta hensyn til
  • om en deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
  • hvilke godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
  • kulturlandskapet

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke. I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert.

Kommunen kan gi samtykke til deling
  • hvis samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
  • hvis det er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi

I forbindelse med et samtykke kan kommunen sette vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

 

Søknadsveiledning
Du sender søknad om å få dele landbrukseiendommen til kommunen. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele ifra. Legg ved situasjonskart som viser ønskede grenser.

​Kontaktinformasjon

Anne Bjørg Rian

Opprettet: 13.07.2018 16:29