Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Jordbruk

  Endret:08.02.2022 10:57

Forholdene for jordbruk er svært gode i Øvre Eiker. Samtidig som bøndene driver jorda mer intensivt er det også et stort press på arealene til andre formål siden vi er vekstkommuner både i innbyggertall og i forhold til næring. Dette er en utfordrende situasjon hvor landbrukskontoret prøver å være vaktbikkje i forhold til å bevare god landbruksjord.

Produksjonstilskudd

Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Søknadsskjema finnes på nettsidene til Statens landbruksforvaltning. Søknadsfristen er 15. oktober og 15. mars.

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Søknadsskjema finnes på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken.  Søknadsfristen er 15. oktober.

Floghavre

Eier eller bruker av fast eiendom som har kjennskap til at det finnes floghavre på eiendom, veiskråning og lignende, har plikt til å bekjempe floghavren effektivt.Mattilsynet har ansvaret for å følge opp forskriften, men dette skjer ofte i tett kontakt med kommune. Dersom eier/bruker ikke overholder denne plikten kan det være aktuelt å trekke i produksjonstilskuddet.

Opprettet: 25.11.2013 12:29