Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Jordbruk

  Endret:27.07.2018 15:18

Forholdene for jordbruk er svært gode i Eikerbygdene. Bøndene driver aktivt og det har vært en jevn trend de siste 20 årene  at driftsenhetene blir større. Denne rasjonaliseringen har også ført til færre aktive bønder.

Samtidig som bøndene driver jorda mer intensivt er det også
et stort press på arealene til andre formål siden vi er
vekstkommuner både i innbyggertall og i forhold til næring.
Dette er en utfordrende situasjon hvor landbrukskontoret
prøver å være vaktbikkje i forhold til å bevare god landbruksjord.

Produksjonstilskudd

Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Søknadsskjema finnes på nettsidene til Statens landbruksforvaltning. Søknadsfristen er 20. august og 20. januar.

Avløsertilskudd

Ordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Formålet med ordningen er todelt:
  • fremme avløsning i jordbruket ved ferie og fritid (samme søknadsskjema som produksjonstilskudd). Søknadsfrist 20. januar
  • finansiere leie av avløsere ved sykdom mv. (eget skjema på https://www.slf.dep.no )
    Tilskuddet kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. 

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Søknadsskjema finnes på nettsidene til Fylkesmannen i Buskerud  Søknadsfristen er 20. september

Floghavre

Eier eller bruker av fast eiendom som har kjennskap til at det finnes floghavre på eiendom, veiskråning og lignende, har plikt til å bekjempe floghavren effektivt.Mattilsynet har ansvaret for å følge opp forskriften, men dette skjer ofte i tett kontakt med kommune. Dersom eier/bruker ikke overholder denne plikten kan det være aktuelt å trekke i produksjonstilskuddet.

Gjødselplanlegging

Alle større driftsenheter som søker produksjonstilskudd må ha en årlig gjødselplan. Denne planen kan man lage selv eller få andre til å gjøre jobben. Den største aktøren i området vårt er Norsk Landbruksrådgivning. I tillegg tilbyr landbrukskontoret denne tjenesten. Det er Karl Halvor Langerud som lager disse planene hos oss.

Avlingsskadeerstatning

Er du rammet av klimarelatert avlingsskade kan søke om avlingsskadeerstatning. Dette gjøres via eget søknadsskjema på Altinn.no, som du finner her. Ønsker du å søke via papir, finner du utskriftsvennlige søknadsskjema her. Fristen for å søke er 31. oktober det året skaden oppsto. Du kan lese mer om avlingsskadeerstatning på landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Opprettet: 25.11.2013 12:29