Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Landbruket i Eikerbygdene

  Endret:27.07.2018 15:19

Øvre Eiker

Jordbruk

Det er totalt 52.000 dekar jordbruksareal fordelt på 50.000 dekar fulldyrka og 2.000 dekar innmarksbeite. Det meste av fulldyrka jord er av svært god kvalitet og godt egnet for matkornproduksjon. I 2013 er det 206 bønder som dyrker jorda og 70 av disse har husdyr. Øvre Eiker er den største kommunen i Buskerud som driver med fruktdyrking.

Skogbruk

Det er 290.000 dekar produktiv skog fordelt på 67.000 dekar høy og svært høy bonitet, 115.000 dekar middel bonitet og 108.000 dekar lav bonitet. I tillegg er det 37.000 dekar uproduktiv skog, 8.000 dekar myr og 50.000 dekar vann og annet areal. Det avvirkes i gjennomsnitt 60.000 m3 tømmer pr år. I kommunen har en også en papirfabrikk som foredler over 100.000 m3 tømmer.


Nedre Eiker

Jordbruk

Det er totalt 7.500 dekar jordbruksareal fordelt på 7.000 dekar fulldyrka og 500 dekar overflatedyrka jord og innmarksbeite. Det meste av fulldyrka jord er av svært god kvalitet og godt egnet for matkornproduksjon. I 2013 er det 29 bønder som dyrker jorda og 7 av disse har husdyr.

Skogbruk

Det er 65.000 dekar produktiv skog fordelt på 16.000 dekar høy og svært høy bonitet, 26.000 dekar middel bonitet og 23.000 dekar lav bonitet. I tillegg er det 13.000 dekar uproduktiv skog, 2.000 dekar myr og 16.000 dekar vann og annet areal. Det avvirkes ca 10.000 m3 tømmer pr år.

Opprettet: 25.11.2013 12:18