Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Landbruket i Øvre Eiker

  Endret:16.01.2019 13:07

Jordbruk

Det er totalt 52.000 dekar jordbruksareal fordelt på 50.000 dekar fulldyrka og 2.000 dekar innmarksbeite. Det meste av fulldyrka jord er av svært god kvalitet og godt egnet for matkornproduksjon. Det er ca 200 bønder som dyrker jorda og 65 av disse har husdyr. Det er også stor fruktproduskjon i kommunen.

Skogbruk

Det er 290.000 dekar produktiv skog fordelt på 67.000 dekar høy og svært høy bonitet, 115.000 dekar middel bonitet og 108.000 dekar lav bonitet. I tillegg er det 37.000 dekar uproduktiv skog, 8.000 dekar myr og 50.000 dekar vann og annet areal. Det avvirkes i gjennomsnitt 60.000 m3 tømmer pr år. I kommunen har en også en papirfabrikk som foredler over 100.000 m3 tømmer.

Opprettet: 25.11.2013 12:18