Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tidsfrister

  Endret:16.01.2019 13:34
 

Søknadsfrist:

Forventet utbetaling:

Jord

  
SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket)

1.mai

Fortløpende og ut fra utført arbeid
Produksjonstilskudd, areal m.m.15. oktoberFebruar året etter.

RMP(Regionalt miljøprogram) bla. endra jordarbeiding

15. oktober

Feb./mars året etter. (Utbetales ikke sammen med produksjonstilskudd.)

Avlingsskade

31. oktober
Melding til kommunen skal skje umiddelbart og før innhøsting

Fortløpende

Husdyr

Avløsertilskudd - ferie og fritid15. oktoberFebruar året etter
Produksjonstilskudd, husdyr15. oktober/15. marsFebruar året etter
Organisert beitebruk, 1. november 
Sau drept av rovvilt1. novemberDesember samme år.

Skog 

  
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

1.november: ungskogpleie

Fortløpende
Skogfond, bilag for utbet.leveres fortløpende. 1. november Fortløpende

Vilt- og fiskeforvaltning

Søknad om godkjenning av vald, hjortevilt1. mai

 

 

Rådyr, rapportering3. januar 
Søknad om tilskudd fra det kommunale viltfondet1.april  
Søknad om tilskudd til fisketiltak1.april 
Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader15. februar 

Opprettet: 25.11.2013 13:12