Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forurensning

  Endret:13.01.2021 12:42
Forurensning bidrar til forringelse av miljøkvaliteten ved at skadelige stoffer slippes ut i miljøet. Dette påvirker kretsløpene i naturen og nåværende og kommende generasjoners helse og trivsel. 

Kommunene har både myndighet og plikter etter forurensningslovverket.​ I Øvre Eiker er håndheving av forsøplingsforbudet et prioritert område, bl.a. for å hindre at jord og vann blir forurenset av miljøgifter. For øvrig står følgende tema sentralt i kommunens miljøarbeid: Klima, avfall, avløp, forurenset ​grunn, nedgravde oljetanker, lokal luftforurensning, støy, radon og beredskap.

Øvre Eiker kommune deltar i Miljøfyrtårnordningen. Det er en sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter. Målet er å heve miljøprestasjonene i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn​.

Opprettet: 14.02.2015 12:31