Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nedgravde parafin- og oljetanker

Leversby, Solveig Endret:27.04.2022 13:11

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med olje og parafin.

Her har vi sammenstilt den informasjonen som du som huseier trenger for å gjøre dette arbeidet på riktig måte. Det er viktig at Øvre Eiker kommune får dokumentasjon på det arbeidet som er utført. Dokumentasjonen blir arkivert slik at det er tilgjengelig om det blir etterspurt senere. Det er viktig at arbeidet utføres av noen med tilstrekkelig kompetanse slik at regelverket følges.

Forsvarlig tømming og sikring av tank

Regelverket skiller mellom tanker over og under 3200 liter

· Tanker over 3200 liter:

For tanker over 3200 liter skal den tømmes og graves opp før oljefyrforbudet trer i kraft 1. januar 2020.

· Tanker under 3200 liter:

For eiere av eneboliger dreier det seg ofte om tanker under 3200 liter. For slike tanker gjelder den generelle plikten eier har til å unngå forurensning og til å gjøre tiltak dersom forurensning oppstår. Selv om det i Øvre Eiker kommune ikke er et direkte krav om å grave opp tanker under 3200 liter, anbefaler vi på det sterkeste at dette gjøres fordi det normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge utlekking og forurensning. Det er du som eier som må avgjøre om tanken bør graves opp eller om den kan bli liggende og fylles igjen.
Husk å fjerne påfyllingsutstyret både innvendig og utvendig når tanken fjernes/saneres. 

Eier er ansvarlig ved lekkasje og oljesøl

Tilstanden til mange av de nedgravde oljetankene er ukjent, men de fleste ble trolig gravd ned i perioden mellom 1940 og 1980 da oljefyring var en vanlig måte å varme opp huset på. Over tid vil de fleste ståltanker begynne å ruste og få hull. Glassfibertanker ruster ikke, men belegget kan slå sprekker og i verste fall revne slik at olje renner ut.

Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles ha restolje. Tanker som er “fyrt tomme” vil i snitt inneholde 100 liter restolje per kubikkmeter av tankens volum. Derfor utgjør oljetanker en forurensingsrisiko, selv om oljefyren ikke lenger er i bruk. En lekkasje kan gi store miljømessige skader og medføre store økonomiske kostnader for eier. Eiere og brukere av disse tankene plikter å forhindre at dette skjer.

Hvor leveres olje-/parafintanker?

Alle oppgravde tanker skal leveres til et lovlig avfallsmottak. Det er ikke alle avfallsmottak som tar i mot disse tankene. Avfallsmottaket kan stille spesifikke krav til for eksempel forbehandling eller dokumentasjon knyttet til tanken og dens innhold ved levering. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med avfallsmottaket i forkant av levering.

Når tanken er fjernet/sanert skal det sendes ferdigmelding/dokumentasjon til Øvre Eiker kommune og en enkel melding til Drammensregionens brannvesen IKS.
 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontaktpersoner i Øvre Eiker kommune:

· Else Mari Espseth Nilsen (emn@oeiker.no)
· Solveig Leversby (sl@oeiker.no)

Henvisning til nyttig informasjon

Svar på de vanligste spørsmålene om nedgravde oljetanker kan du lese på
Miljødirektoratet sin nettside

Les mer om utfasing av olje- og parafinkamin på Enovas nettsider.

Les mer om hvilke fyringsalternativer som kan erstatte fossilt brensel, og hvordan du fjerner nedgravd olje/parafintank på oljefri.no

Mer informasjon om vedtak og forskrift kan du lese på Klima- og miljødepartementets nettside.

Opprettet: 03.05.2019 08:51