Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mindre byggetiltak på bebygd eiendom

Grøner, Cathrine Endret:12.07.2018 18:13

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Beskrivelse 

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen. Et mindre byggetiltak er:

  • oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan ha kjeller, men kan ikke inneholde en egen boenhet. Påbygg (ny etasje) eller underbygging (kjeller) av eksisterende bebyggelse omfattes ikke. 
  • oppføring av én enkelt frittliggende bygning som du ikke skal bo i. Samlet bruksareal eller bebygd areal kan ikke være over 70 m2. Bygningen kan ha inntil én etasje og i tillegg ha kjeller 
  • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue 
  • oppsetting eller montering av skilt, reklameinnretninger o.l. inntil 6,5 m2 montert på vegg eller med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående på terreng. Skiltet må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere på samme sted/fasade 
  • oppsetting av antennesystem med høyde inntil 5 meter. Antennen må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere på samme sted/fasade

Det er noen søknadspliktige byggetiltak du kan stå som ansvarlig for selv. Det vil si at det ikke er pålagt med ansvarlige foretak. Selv om det ikke er nødvendig med ansvarlige foretak, gjelder de tekniske kravene fullt ut.

Kommunen kan også unnta andre mindre tiltak fra kravet om ansvar dersom det etter en vurdering ikke er behov for å kreve at et byggetiltak gjennomføres av ansvarlige foretak.

Kontakt oss

​Servicesenteret

Tlf. 32 25 10 00

Ansvarlig enhet


Opprettet: 12.07.2018 18:10