Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Reklameskilt langs vei

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:19

Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement. 

Beskrivelse 

Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei av hensyn til trafikksikkerheten. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement. Gjenstandene kan være alt fra skilt til transparenter, flagg, ballonger, lys, osv.  Uansett avstand fra veien må du søke hvis skiltet er rettet mot trafikken eller er synlig for veifarende. Kommunen gir tillatelse for en avgrenset periode. Skilt på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt. Hvis du setter opp skilt uten tillatelse og kommunen må fjerne det, må du betale det dette koster.  Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernes, men kan la være å gjøre dette hvis det haster med å fjerne skiltet.

Målgruppe

 • Næringsdrivende
 • Organisasjoner
 • Privatpersoner

Kriterier

​Du trenger ikke å søke hvis du skal sette opp

 • navneskilt eller reklame for egen virksomhet som plasseres på selve bygningen der virksomheten drives, forutsatt at det ikke påvirker trafikksikkerheten. Unntaket hjelder et skilt eller reklameinnretningen inntil 3m2 montert flatt på vegg.
 • skilt i kryss med privat vei, slik som adresseskilt eller Kjør langsomt, barn leker

Søknadsveiledning

​Søknadspliktig etter pbl § 20-2(kan innsendes av tiltakshaver):

 • Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m 2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Søknadspliktig etter pbl § 20-1(Må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker):

 • Andre skilt og reklameinnretninger.

Søknadsvedlegg

 • Nabovarsel
 • ​Situasjonskart
 • Tegninger i målestokk som er påført mål
 • Uttalelse og avgjørelser fra andre myndigheter (vegmyndigheten)
 • Eventuelt søknad om dispensasjon

Dersom tiltaket er søknadspliktig etter pbl § 20-1 skal det også vedlegges:

 • Søknad om ansvarsrett
 • gjennomføringsplan

Søknadsmottaker

​Bygningsseksjonen, Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Opprettet: 12.07.2018 18:21