Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Selvbygger

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:20

Ønsker du å bygge ditt eget hus eller fritidsbolig? Det er mulig å søke om godkjenning som selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for søknadspliktige byggetiltak etter plan og bygningsloven § 20-1, når det gjelder din egen bolig eller fritidsbolig.

Beskrivelse 

Det er mulig å søke om godkjenning som selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for søknadspliktige byggetiltak som etter loven skal være ansvarsbelagt. Du må kunne sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kunnskaper og erfaring for de delene av byggetiltaket du ønsker å gjøre selv eller at du får bistand fra en kvalifisert person. Godkjenning som selvbygger er ikke til hinder for at du får hjelp av fagkyndige medhjelpere eller et firma, men du vil selv være ansvarlig for at plan- og bygningsloven med underliggende regelverk følges innenfor ditt godkjenningsområde.

Personlig godkjenning kan gis for funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Du kan kun få godkjenning som selvbygger for arbeider av lav kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke og prosjektere tiltaket.

For de tiltak hvor loven stiller krav om kontroll, må kontroll gjennomføres av et uavhengig foretak med sentral godkjenning for den aktuelle kontrollfunksjonen.

Kriterier

Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes. Andre forhold som kan tillegges vekt, er om du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk, deltatt på relevante kurs eller får bistand fra en kvalifisert person.

Byggetiltaket kan være

  • Enebolig/fritidsbolig
  • Tilbygg som overstiger 50m2 i BRA eller BYA
  • Innvendige arbeider som er søknadspliktig etter pbl § 20-1
  • Påbygg

Tiltaket må være til eget bruk. Du kan ikke være selvbygger for oppføring av tomannsbolig eller rekkehus, men ved tiltak tilknyttet din del av tomannsbolig/rekkehus. 

Søknadsveiledning

​Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om det å være selvbygger. Da får du også mer informasjon om hvilken kompetanse som kreves for å få godkjent ansvarsrett som søker, prosjekterende og utførende. Hvis du bare ønsker godkjennelse som ansvarlig utførende (som er det mest vanlige), må du også ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen knyttet til selve byggetiltaket.

Søknad om ansvarsrett skal følge søknaden om tillatelse.

Søknadsmottaker

​Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Opprettet: 12.07.2018 18:25