Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

VA-anlegg

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:21

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. Disse tiltakene skal søkes om til Byggesak.

Beskrivelse

​Søknadspliktig etter pbl § 20-1

Tiltak:
- Tilknytning av nybygg
- Tilknytning for eksisterende bygg
- Omlegging av privat og offentlig ledningsnett
- Tiltak i konflikt med offentlig ledningsanlegg
- Etablering av utskillere, sprinkleranlegg, pumpestasjon etc.

Noen tiltak er unntatt søknadsplikt etter pbl. og er kun meldepliktig til Teknisk Seksjon :

Tiltak:
- Reparasjon av vann- og avløpsledninger
- Utkobling av slamutskillere
- Utskifting / utbedring av olje- og fettutskiller
- Innstallasjon / utskifting av vannmåler
- Plugging av eksisterende ledninger
- Brakkerigger m.m. 

Her kan du melde fra om tiltak etter sanitærreglementet.

Kriterier

  • ​Søknadskjema
  • Kart over VA-anlegg
  • Søknad om ansvarsrett, og evt. søknad om lokal godkjenning dersom foretaket ikke har sentral godkjenning
  • Gjennomføringsplan

Opprettet: 12.07.2018 18:32