Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart - Utvidet planområde for reguleringsplan for Granbakken

Sakshaug, Marit Tveit Endret:29.06.2018 11:00

​Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Og med adkomst til nye tomter fra vest. Planområdet representerer en videre utvikling av pågående reguleringsplan «Granbakken» i tråd med kommuneplanen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Morten Haugen og Jostein Darbo, starter arbeidet med detaljregulering for eiendommene gbnr 12/8 mm. Planområdet er avgrenset som vist på kartskissen.

 

 

Planarbeidet omfatter eiendommen gnr 155 bnr 18, gnr 157 bnr 2, gnr 155 bnr 134 og gnr 146 bnr 3. Området grenser til og overlapper deler av eksisterende reguleringsplan nr. 624_0076 «Reguleringsplan for Gamle Kongsbergvei» og nr. 624_0050 «Reguleringsplan for Prestegårdsskogen».

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Rambøll v/Anders Johansen; tlf. 41617421.
E-post: anders.johansen@ramboll.no

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til
Rambøll, Pb. 113 Bragernes, 3001 Drammen, eller som e-post til anders.johansen@ramboll.no (foretrekkes)
Kopi sendes til Øvre Eiker kommune, Pb. 76, 3301 Hokksund, eller ved e-post til: post@ovre-eiker.kommune.no.

Frist for å komme med innspill og merknader er i denne omgangen 15. august 2018.

Opprettet: 29.06.2018 11:00