Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljregulering gbnr. 101/4, Lerberg, Hokksund

Sakshaug, Marit Tveit Endret:15.12.2017 14:33

​Kommunestyret egengodkjente i sitt møte 31.10.2017, sak 154/17, Detaljregulering for gbnr. 101/4, Lerberg, Hokksund.

​Kommunestyrets vedtak kan påklages ihht. PBL § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Skjema og orientering om klagerett finnes på kommunens hjemmeside www.ovre-eiker.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicesenter, tlf. 32 25 10 00.


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2, og 3 må settes frem i løpet av 3 år fra i dag.

Sakens dokumenter:

Opprettet: 15.12.2017 14:33