Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan for Harakollen Øst felt BK 12 1

Sakshaug, Marit Tveit Endret:20.12.2021 13:06

Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har i møte 15.12.21, sak 170/2021, egengodkjent detaljreguleringsplan for Harakollen Øst, felt BK 12.1. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12.

Kommunestyret vedtok enstemmig å godkjenne reguleringsplanen med én endring som fremgår av protokollen. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages ihht. pbl § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra kunngjøringen. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3 må settes fram i løpet av 3 år fra i dag.


Opprettet: 20.12.2021 13:06