Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til detaljplan for Fiskumparken - offentlig ettersyn

Sakshaug, Marit Tveit Endret:13.03.2019 14:52

​Fagkomité 1 vedtok i sitt møte 12.03.2019 – sak 16/19 å legge ut forslag til "Detaljplan for Fiskumparken" til offentlig ettersyn.

​Frist for merknader til planforslaget er 26. april 2019 og sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, postboks 76, 3301 Hokksund.

Med henvisning til PBL §17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Øvre Eiker kommune og Vestaksen Eiendom AS.
 

Sakens dokumenter:

Samlet saksfremlegg

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Illustrasjoner

VA-anlegg

Overvannsrapport

VA-anlegg overordnet plan

Overvannsplan

Skjøtselsplan for Fiskumparken

Geotekniske vurderinger av grunn og stabilitetsforholdene

Energiredegjørelse

Vegtegninger

Konsekvensutredning

Tegninger teknisk plan og snitt

Støyvurdering

Trafikkanalyse

ROS analyse

Tilleggsvurderinger

 

 

 

 

Opprettet: 13.03.2019 14:52