Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om utvidet plangrense i detaljregulering av “Gang- og sykkelvei Torespæren-Ytong”

Sakshaug, Marit Tveit Endret:10.05.2021 14:28

​Øvre Eiker kommune viser til varsel om oppstart av detaljregulering av utvidelse av reguleringsplangrense for gang- og sykkelvei langs Semsveien på strekningen Ytong til Torespæren. 

Med hjemmel i PBL §12-8 varsles at reguleringsgrensen utvides til 5 meter fra vegkant og stedvis mer der det må tas hensyn til utkjøringer. I tillegg legges det inn to traseer for overvannshåndtering ned til Vestfosselva. 

Vi tar sikte på en befaring med berørte grunneiere langs traseen i slutten av mai.  Merknader kan sendes innen 11.06.21 til: 
Øvre Eiker kommune v/planavdelingen, pb 76, 3301 Hokksund Opprettet: 10.05.2021 14:28