Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Harakollen B19

Sakshaug, Marit Tveit Endret:04.01.2018 14:02

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, legges detaljregulering for Harakollen B19, gbnr 103/1 mfl, ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger øverst i Harakollen langs Lauvtjernveien.

​Formålet med planen er å legge til rette for anslagsvis 101 nye boenheter i Harakollen. I planforslaget er det lagt opp til utvikling av tre områder med blokkbebyggelse, tre områder med konsentrert småhusbebyggelse og ett område med frittliggende eneboliger.
 
Frist for merknader til planforslaget settes til 23.02.2018 og kan sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune v/planavdelingen, pb. 76, 3301 Hokksund.

Merk høringssvaret med 96/17.

Sakens dokumenter:

Opprettet: 04.01.2018 14:02