Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Harakollen B3

Sakshaug, Marit Tveit Endret:24.08.2020 13:13

​I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles med dette oppstart av detaljreguleringsplan for deler av Harakollen i Hokksund.

Forslagsstiller er Harakollen Utvikling AS og reguleringsplanen er et samarbeid med Hobbelstad og Rønning som grunneier i området. 

Planområdet omfatter eiendom 101/106, 103/142, 103/135, 103/136,103/220 og deler av 3001/33.


Planområdet som varsles er på om lag 22 daa og ligger langs Lauvtjernveien på vestre side på vei opp i Harakollen. Område ligger nord for Lerberg. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og lekeplass(er). 

Det er ønske om et variert botilbud med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Området er områderegulert i 2006 igjennom «Reguleringsplan for Harakollen boligfelt», vedtatt 13.12.2006.

Adkomst for feltet vil bli fra Lauvtjernveien.

Tiltaket er vurdert å være i tråd med overordnet reguleringsplan og med føringene i kommuneplanen.

Spørsmål og merknader knyttet til planarbeidet kan rettes til:
Harakollen Utvikling AS v/ Tor Einar Lundteigen, Tangengata 2, 3301 Hokksund, tlf: 900 13 966  mail: toreinar@partumeiendom.no innen 08.10.2020


Opprettet: 24.08.2020 13:13