Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Offentlig ettersyn: B1 i Reguleringplan for Eiker vgs

Grøner, Cathrine Endret:12.09.2017 16:12

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, legges detaljregulering for gbnr 77/265 Smedgata 16 ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger ved Eiker videregående skole i Hokksund.

​Formålet med planen er å detaljregulere en del av område B1 i Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder, vedtatt 26.06.02, med høyere utnyttelse enn den gjeldende reguleringsplanen åpner for. Planen skal legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.

Frist for merknader til planforslaget settes til 9.10.2017 og kan sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, planavdelingen, pb. 76, 3301 Hokksund. Merk høringssvaret med 7/17.

Se planområdet og dokumentene i vår kartinnsynsløsning her.

Grunnundersøkelse.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
Reguleringskart.pdf
ROS-analyse.pdf
Støyutredning.PDF
Trafikkanalyse.pdf

Opprettet: 01.09.2017 16:51