Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om utvidelse av planområdet for Fiskumparken

Sakshaug, Marit Tveit Endret:30.10.2020 11:20

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Fiskumparken ble varslet 17. august 2020. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør forslagstiller utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Utvidelsen av planområdet vil ikke ha betydning for planprogrammet.

Utvidelsen av planavgrensningen er på ca. 50 daa og består av skogsområder. Utvidelsen skal tilrettelegge for lokal utnyttelse av overskuddsmasser slik at transporten minimaliseres. Løsmassene egner seg godt til videreutvikling og pparbeidelse av landbruks- og skogsmark.

Forslag til utvidet planavgrensning er vist på kartet nedenfor. Nytt område er vist med egen avgrensning og skravur. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Tiltakshaver ønsker en utvikling av næringsparken som setter gode bærekraftig og klimavennlig løsninger i fokus.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Arkitektene Astrup og Hellern AS v/Hanne
Embretsen
Munchs gate 5b, 0165 OSLO
e-post: hem@aaoh.no
med kopi til Øvre Eiker kommune, innen 20.11.20
Opprettet: 30.10.2020 11:20