Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart - planarbeid for Trikotasjegata

Sakshaug, Marit Tveit Endret:20.12.2021 13:04
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1, § 12-3 og § 12-8, varsles oppstart av privat detaljregulering for Trikotasjegata - Frognes, planID: 3048-684, gnr./bnr.: 77/42, 77/70, 77/841, 77/861, 77/862, 77/866, 77/867, 77/868, 77/870, 77/925, 77/926, 77/1321 og 3001/50.

Planområdet er på 9,9 daa og ligger sentralt i Hokksund. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsbebyggelse med formål bolig i tråd med gjeldene planer. Frognesveien inkluderes i planområdet for å avklare adkomstforhold. Viktige tema det skal arbeides med i planprosessen vil bla. være utforming av bygg og landskap, høyder, bokvalitet og utearealer. 

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Forslagstiller er Pinten Utvikling AS, med TAG Arkitekter som konsulent. Naboer, etater, aktuelle høringsinstanser og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader, spørsmål og synspunkter merkes med planID: 3048-0684 og sendes innen 14.01.2022 til: TAG Arkitekter AS v/ Katharina Havig Solnørdal Osterhaus’ gate 27,0183 Oslo Tlf: 46 90 95 70 Epost: khs@tagarkitekter.no . 

Sakens dokumenter

Varslingskart - Trikotasjegata
Referat fra oppstartsmøte 30.11.2021 - detlajregulering Trikotasjegata 
Knutepuntsutvikling i Hokksund 

Opprettet: 17.12.2021 10:17