Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for gang- og sykkelforbindelse i forlengelse av Haugveien

Sakshaug, Marit Tveit Endret:07.12.2021 14:10

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelforbindelse i forlengelse av Haugveien i Øvre Eiker kommune.

Planområdet er på ca. 50 daa, som vist på kartet under.


Hensikten med planen er å etablere en gang- og sykkelforbindelse mellom Haugveien og Rådhusgata.

Forbindelsen skal gå i kulvert på tvers av jernbanen i forlengelse av Haugveien og vil bli en viktig tverrforbindelse både lokalt og regionalt. Anlegget skal primært være for gående og syklende, men skal i nødstilfeller kunne benyttes av utrykningskjøretøy. Videre skal det i planarbeidet ses på muligheten for å etablere pendlerparkering i tilknytning til Hokksund stasjon, samt framtidig bruk av de gamle sporarealene (mellom Haugveien og Vestre Brugate).

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning.


Spørsmål og merknader til planarbeidet kan sendes innen 10.01.2022 til:
Rambøll v/ Kim Boisen
Adresse: Fjordgaten 15, 3125 Tønsberg
Tlf: +47 932 24 545
E-post: kim.boisen@ramboll.no

Send gjerne kopi til post@ovre-eiker.kommune.noOpprettet: 07.12.2021 14:10