Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hellik Teigen AS

Sakshaug, Marit Tveit Endret:17.06.2021 12:51
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Hellik Teigen AS. I tillegg varsles det om at utbyggingsavtale kan bli utarbeidet parallelt med planprosessen, jf. pbl. Kap. 17.


Planen vil bli utarbeidet som privat forslag til detaljreguleringsplan, jf. pbl`s § 12-3.

Planarbeidet er nærmere beskrevet i vedlagte forslag til planprogram.


Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Feste Nordøst AS, v/Helge Bakke. tlf.: 95874217/ e-post: hb@feste.no

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen mandag 16.08.2021 til:
Feste NordØst AS, Postboks 33, 2540 Tolga, eller til e-post: hb@feste.no.


Opprettet: 17.06.2021 12:51