Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Fiskumparken

Sakshaug, Marit Tveit Endret:25.08.2020 11:32

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og forskrift om konsekvensutredning varsles igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning og høring av planprogram vedrørende detaljregulering for
Fiskumparken, gbnr 146/1, 146/3, 146/4, 158/10 m. fl.

​Reguleringsarbeidet består av både en utvidelse av planområdet og endring av planbestemmelsene for eksisterende detaljregulering vedtatt for Fiskumparken 19.06.2019.

Forslag til utvidet planavgrensning er vist på kartet. Nye områder er vist med egen avgrensning og skravur. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Tiltakshaver ønsker en utvikling av næringsparken som setter gode bærekraftig og klimavennlig løsninger i fokus. Planarbeidet er vurdert etter KU-forskriften til å utløse krav om konsekvensutredning. Det skal utføres en Risiko og sårbarhetsanalyse for planområdet.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Arkitektene Astrup og Hellern AS v/Hanne Embretsen
Munchs gate 5b, 0165 OSLO
e-post: hem@aaoh.no med kopi til Øvre Eiker kommune, innen 30.09.2020.

Opprettet: 25.08.2020 11:32