Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om utvidet planområde for detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5

Sakshaug, Marit Tveit Endret:22.12.2020 13:36

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om utvidelse av planområdet for det pågående arbeidet med detaljreguleringen for Ormåsen B4 og deler av B5. 

Varslingsgrense er vist på kart, med utvidet varslingsområde markert i rødt. Formålet med planen er å detaljregulere felt B4 og deler av B5 i kommuneplanens arealdel.

Det ble varslet oppstart av planarbeidet for detaljreguleringen 21.02.2020. Planen ble førstegangsbehandlet av planutvalget i Øvre-Eiker kommune 25.08.2020, hvor det ble vedtatt at den skulle legges ut på høring og til offentlig ettersyn i perioden 04.09.2020 – 16.10.2020. Planforslaget viser frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, tilhørende adkomstveier, grønnstruktur og turvei.

Varsel om utvidet planområde innebærer at deler av gnr/bnr 62/375 vil inngå i planforslaget. Myra vil kunne fungere som fordrøyningsmagasin i perioder med store nedbørsmengder. Utvidelsen av planområdet medfører en mindre overlapp med reguleringsplan for Ormåsen B3 og vil føre til oppheving av denne planen for dette området.


Planarbeidet utføres av SWECO på vegne av Ormåsen utbygging AS.
Ev. kommentarer til det igangsatte planarbeidet rettes til:
SWECO Norge AS,
v/ Marius Fiskevold, Drammensveien 260, 0283 Oslo
Tlf.: +47 41 40 90 73, E-post: marius.fskevold@sweco.no
Innen 20.01.2021Opprettet: 22.12.2020 13:36