Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart for utvidet planområde - Fosenjordet

Sakshaug, Marit Tveit Endret:19.02.2019 20:21

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, varsles påny oppstart av arbeid med regulering av Fosenjordet i Øvre Eiker kommune

Hensikten med varslingen er å informere om utvidet planområde på grunn av mulige konsekvenser knyttet til revidert geoteknisk løsning. Den geotekniske utredningen viser et areal mot vest som kan utsettes for skred dersom det ikke utføres nødvendige tiltak. Den viser også arealer i bekkebunn nedstrøms (mot øst) som må fylles opp med masser dersom områdestabiliteten for planområdet ikke sikres på annen måte.

Eventuelle merknader eller opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet bes sendt hblm@cowi.com innen 11.03.2019. Spørsmål kan rettes kommunens planavdeling eller arealplanlegger Henrik Backe Langum på nevnte epost eller mobil 91644789.

Opprettet: 19.02.2019 20:21