Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kart og oppmåling

Nordset, Caroline Endret:31.01.2023 12:40

​​​​​​ Gå direkte til:

Geodataavdelingen

Geodataavdelingen utfører tjenester innen kart- og oppmåling i ht. lov om eiendomsregistrering, (matrikkelloven). Videre har avdelingen ansvar for å forvalte den offentligrettslige delen av eierseksjonsloven. Dette innebærer saksbehandling og oppdeling samt re-seksjonering av eierseksjoner.
 
Avdelingen er delegert lokal matrikkelmyndighet, med bl.a. ansvar for å registrere eiendomsopplysninger i matrikkelen. Matrikkelen utgjør sammen med grunnboken, som Tinglysingen har ansvaret for, landets offisielle eiendomsregistreringssystem. Hensikten med registrering og føring i matrikkelen er å sikre tilgang til viktige og mest mulig pålitelige eiendomsopplysninger. Matrikkelens målsetting er at den skal inneholde opplysninger om den enkelte eiendom som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. I dette arbeidet inngår bl.a. oppretting av nye eiendommer og endring av eiendomsgrenser, samt klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser.
 
Geodataavdelingen er kommunens adressemyndighet, med ansvar for å tildele og endre offisielle adresser. Matrikkelen skal inneholde opplysninger om den enkelte bygning og adresse. Matrikkelføringen omfatter derfor også adresse- og bygningsregistrering.
 
Utover dette, forvalter og tilgjengeliggjør avdelingen mange ulike datasett innen kart, plan og geodata. En del av disse datasettene blir publisert på kommunens hjemmeside via kartportalen. For smarttelefoner og nettbrett er en «app» for kommunekart tilgjengelig for nedlasting via App Store. (Søk «Kommunekart»). Den inneholder detaljerte kart samt planinformasjon.
 
Geodataavdelingen leverer også andre tjenesteoppgaver som ikke er hjemlet i lov, bl.a. plassering av byggetiltak/beliggenhetskontroll, eiendomsmeglerpakke via Infoland, situasjonsplan m/naboliste og salg av digitale geodata.

​Åpningstider

Mandag til fredag
kl 8:00-15:00

Send en e-post

Tlf. 32 25 10 00 

Kontakter

Fagansvarlig
Terje Norli

Geodataingeniører
Linda Arnestad
Ståle Lødemel
Ole Johnny Petersen
Elin Green

Skjemaer

www.kartverket.no

Dokumenter

Gebyrregulativet
Forskrift om adresser og skilting

Lenker

www.norgeskart.no

www.kart.kartiskolen.no

www.norgeibilder.no

www.seeiendom.no

www.lovdata.no

www.statkart.no

Opprettet: 11.09.2013 13:29